Tietosuojaseloste

Päivitetty 6.7.2020
Tietosuojaselostetta on laajennettu, tarkennettu ja selkeytetty

Välitämme tietoturvastasi!

Otamme vakavasti asiakkaidemme yksityisyyden suojan, ja siksi kaikki henkilötietojen käsittelymme tapahtuu voimassa olevien lakien sekä erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (tutummin ”GDPR”) mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa avataan, miten keräämme henkilötietoja, mitä tietoja käsittelemme ja miten sekä kerromme, mitä oikeuksia sinulla on.

Tämä seloste kertoo, miten käsittelemme rekisterissämme olevia tietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

1. Keitä me olemme?

Rekisterinpitäjä on Suomen Terveysravinto Oy konserni, jonka emoyhtiö on Suomen Terveysravinto Oy (Y-tunnus 2342164-1).

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa on tietosuojavastaava Markus Mäenpää (tietosuojavastaava(a)suomenterveysravinto.fi) tai Suomen Terveysravinto Oy:n asiakaspalvelu 0800-304030 (ma–pe 9–17)

Lisätietoja

2. Mistä saamme henkilötietoja?

Saamme henkilötietoja tehtyjen tilausten yhteydessä. Voimme hankkia puhelimella tehtävää suoramarkkinointia varten laillisia henkilötietoja. Säilytämme näitä tietoja vain rajallisesti.

Lisätietoja

3. Mitä tietoja meillä on sinusta?

Meillä on kaikista rekisteröidyistä perusyhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja osoitetiedot) sekä joissakin tapauksissa myös ikä. Lisäksi tilauksen tehneiltä asiakkailta tiedossa on tilaushistoria sekä muita tarkentavia tietoja. Myös asiakaspalvelun yhteydenottohistoria on tiedoissa.

Puhelinmarkkinoinnissa nauhoitamme markkinointipuhelut tietojen tarkistamista ja epäselvyyksien selvittämistä varten.

Sinulla on aina oikeus ottaa meihin yhteyttä ja pyytää nähtäväksi niitä tietoja, joita meillä on sinusta.

Lisätietoja

4. Miten pitkään säilytämme tietojasi?

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista toteuttaa henkilötietojen käsittelytarkoitusta tai kunnes asiakas vaatii niiden poistamista. Asiakastietoja säilytetään asiakkuuden ajan, mutta uusasiakashankinnan henkilötietoja säilytetään vain rajatun ajan

Puhelimella tehtävässä uusasiakashankinnassa hankittuja soittolistoja säilytetään pääasiassa kolme kuukautta. Samoin markkinointipuhelunauhoitteet säilytetään pääasiassa kolme kuukautta. Kestotilausten kanta-asiakasohjelmassa olevien henkilötietoja säilytetään järjestelmissä kolme vuotta viimeisen tehdyn tilauksen jälkeen.

Joudumme säilyttämään edellistä pidempään joitakin tietoja eri lakien vaatimuksesta (esim. kirjanpitolaki).

Lisätietoja

5. Miten ja miksi käytämme tietojasi?

Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja suoramarkkinointiin, tuotteiden toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä toiminnan suunnitteluun.

Käytämme puhelinmyynnin uusasiakashankinnan henkilötietoja markkinointisoittojen tekemiseen. Samoin käytämme asiakkaiden tietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja kiinnostavista tarjouksista kertomiseen.

Lisätietoja

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käytämme alihankkijoita tuotteiden lähettämisessä, myynnissä, järjestelmien ylläpidossa, järjestelmäalustoina sekä erilaisissa tilastoinneissa.

Verkkokaupan tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, koska Shopify-palvelimet sijaitsevat ETA-alueen ulkopuolella. Puhelinmarkkinoinnissa tietoja ei pääasiassa siirretä ETA-alueen ulkopuolelle, ja jos näin tehdään, ne tehdään asianmukaisesti korkeaa tietosuojaa noudattaen.

Emme myy tai anna henkilötietoja kolmannen osapuolen omaa markkinointia varten. Voimme kuitenkin tarjoa kestotilausten kanta-asiakasohjelman jäsenille tarkkaan valitsemiamme lisäpalveluita, joita toteutamme yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa.

Meillä on Facebook-sivujemme tähden yhteisrekisterinpitämissuhde Facebookin kanssa.

Lisätietoja

7. Miten suojaamme tietosi?

Suojaamme tietosi teknisillä ja organisatorisilla toimilla, jotka takaavat, että tietosi ovat turvassa järjestelmissämme.

Lisätietoja

8. Miten käytämme evästeitä?

Evästeet (engl. cookiet) ovat tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeisiin sisältyy yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen. Hyödynnämme evästeitä sähköisten palvelujemme käytettävyyden, laadun ja kehittämisen takaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjää ei kuitenkaan yksilöidä pelkkien evästeiden avulla.

Lue lisää täältä.

9. Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksia?

Jos olet tilannut meiltä jotain, sinulla on Euroopan tietosuoja-asetuksen perusteella oikeuksia. Sinulla on oikeus päästä järjestelmässä oleviin tietoihisi, vaatia virheellisten tietojen oikaisemista, tietojen poistamista sekä tietojen luovuttamisen kieltoa.

Sinulla on myös oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Lopulta sinulla on rekisteröitynä oikeus tehdä myös kantelu toiminnastamme Tietosuojavaltuutetulle.

Sinulla on myös oikeus saada vastaus kysymyksiisi GDPR:n määrittämissä rajoissa (1 kuukausi), vaikka pyrimme aina toimimaan nopeammin.

Lisätietoja

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tätä henkilötietoselostetta, jotta voisimme ottaa siinä tarpeeksi hyvin huomioon lainsäädännön kehityksen, uudet tilanteet sekä toimintatapojen tai -mallien muutokset.

Tämä tietosuojaseloste on esillä verkkosivuillamme, ja version mukana on aina päivämäärä, jolloin seloste on päivitetty.