Privaatsus

Uuendatud 28.11.2023
Privaatsuspoliitika dokumenti on laiendatud, täpsustatud ja selgitatud

Me hoolime teie privaatsusest!

Suhtume oma klientide privaatsuse kaitsmisse tõsiselt ja seetõttu töödeldakse kõiki isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele ning kooskõlas EL-i üldise andmekaitse määrusega (GDPR). See privaatsuspoliitika dokument selgitab, kuidas me isikuandmeid kogume, milliseid andmeid me töötleme ja kuidas me seda teeme. See dokument teavitab teid ka teie õigustest.

Selles avalduses selgitatakse, kuidas töötleme oma registris olevaid isikuandmeid ja millised õigused andmesubjektil on.

1.  Kes me oleme?

Andmete vastutav töötleja on ProElinvoima (ettevõtte ID 2342164-1).

Andmetöötluse või andmeregistriga seotud küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditeenindusega e-posti aadressil klienditeenindus@proelinvoima.fi  Meie kontaktisikuks andmetöötluse ja andmeregistriga seotud küsimustes on andmekaitseametnik Markus Mäenpää (tietosuojavastaava@suomenterveysravinto.fi)

Pro Elinvoima on STR Global Group Oy (varasemalt Suomen Terveysravinto Oy) abiettevõtte nimi. STR Global Group Oy kontserni kuuluvad ka järgmised ettevõtted:

 • STR Nordic Oy (2892826-5, Soome)
 • STR Nordic AS (923 264 701, Norra)
 • Soome Tervisetooted OÜ (12737711, Eesti)
 • HOHDE OÜ (16245241, Eesti)
 • ProBambu OÜ (16245241, Eesti)

2. Kust me isikuandmeid saame?

Me saame isikuandmeid, kui kliendid esitavad tellimusi. Kontaktandmeid saame ka siis, kui klient meie klienditeenindusega ühendust võtab. Samuti võime otseturunduse jaoks hankida seaduslikke isikuandmete loendeid telefoni teel. Salvestame seda teavet ainult piiratud aja jooksul.

Kui meil on teie isikuandmeid, oleme need saanud ühel järgmistest põhjustest:

2.1 Tellimused

Kui olete teinud tellimuse meie veebisaidil või veebipoes, meie näituseboksis, telefoni teel, klienditeeninduse või mõne muu kanali kaudu.

2.2 Kontaktid

Kui olete ühendust võtnud meie klienditeenindusega kas helistades, e-posti teel, meiega ühenduses olnud mõne vormi või avalduse täitmisel või kasutanud mõnda muud kanalit, on meie klienditeenindajad pidanud töötlema teie isikuandmeid.

2.3 Omandatud kontaktandmete nimekirjad

Me võime olla hankinud teie kontaktandmed otseturunduse seaduslikelt vahendajatelt, kes edastavad kontaktandmeid. Enne helistamist aga kontrollime oma failide põhjal, et te pole meie ettevõttele teleturunduse piiranguid seadnud.

Enne helistamist veendume, et teie number ei ole keelatud kõnede loendis.

Mõned meie töövõtjad, kes vastutavad teleturunduse eest, võivad kasutada oma kontaktandmete loendeid, mille nad on hankinud seaduslikul viisil meist sõltumatult. Sellistel juhtudel nõuame, et nad arvestaksid klientide kõigi võimalike tehtud piirangutega, mida eespool selgitati. Saame kliendi isikuandmeid ainult siis, kui klient esitab tellimuse.

3. Millist teavet on meil teie kohta?

Me võime omada andmesubjektil põhinevat kontaktteavet (nimi, telefoninumber, tava- või e-posti aadress, mõnel juhul ka vanus). Meilt tellinud klientide kohta on teada nende tellimuste ajalugu ja ka mõned muud üksikasjad. Samuti registreeritakse klientide kontaktide ajalugu. Küpsiste kohta lisateavet leiate eraldi 8. punkti alt.

Salvestame telefonimüügiga seotud telefonikõnesid, et saaksime ebaselguste ilmnemisel teavet hiljem kontrollida.

Teil on õigus meiega ühendust võtta ja taotleda nende andmete teada saamist, mis meil teie kohta on.

3.1 Uute klientide leidmine telefoni teel

Kui oleme saanud teie kontaktandmed teleturunduse kontaktandmete loendi kaudu, hõlmavad need teie ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit ja võib-olla ka aadressi, postiindeksit, linna ja vanust. Kui reklaamkõne uuele kliendile viib tellimuse esitamiseni, kontrollitakse andmed koos kliendiga üle.

Mõned meie töövõtjad, kes teostavad telefoniturundust, võivad kasutada oma kontaktandmete loendeid. Sellistel juhtudel helistatakse teile meie ettevõtte nimel, kuid meil ei pruugi olla teie isikuandmeid. Kui teil on oma andmete töötlemise kohta küsimusi, suuname juhtumi kõnede tegemise eest vastutavale töövõtjale.

3.2 Klientide ja potentsiaalsete klientide isikuandmed

Lisaks juba mainitud kirjetele sisaldab meie register järgmist teavet klientide kohta: kliendinumber, tõenäoliselt tema e-posti aadress, tõenäoliselt sugu, tellimuste ajalugu, potentsiaalselt ka e-kirjade ajalugu, kui nad on meie klienditeenindusega e-posti teel ühendust võtnud, samuti varasemad reklaamikõned.

Meil on olemas nii meilide kui varasemate reklaamikõnede ajalugu ka nende puhul, kes pole meie kliendid, kuid kellega meil on olnud kokkupuude.

Kui see on asjakohane, salvestab meie süsteem seadmete IP-aadressid, meie veebipoe sirvimise ja kasutamise ajaloo ning küpsiste kaudu kogutud teabe (näiteks millist kanalit pidi klient meie veebipoodi sisenes).

3.3 Reklaamkõned ja klienditeeninduse andmed

Salvestame võimalikud turunduskõned klientidele ning ka kõned meie klienditeenindusse. Salvestus tehakse selleks, et olla abiks tellimuste ja tühistamiste kinnitamisel ning võimalike erimeelsuste lahendamisel.

3.4 Tundlikud isikuandmed ja isikukood

Me ei salvesta oma kliendiregistrisse tundlikke andmeid (nt etniline päritolu, isikukood jne). Meie praegused telefonikõnede salvestiste ja klienditeenindusega e-kirjade vahetamise andmed võivad sisaldada klientide tundlikku terviseteavet, kui klient on selle terviseteabe omal algatusel esitanud. Seda teavet ei töödelda täiendavatel eesmärkidel ja meie eesmärk on see teave võimalikult kiiresti kustutada. Sellest hoolimata palume, et meie kliendid ei esitaks meile seda tüüpi isikuandmeid.


Kui maksate toodete eest makselüüsiga, võidakse teilt küsida täiendavat identifitseerimist, näiteks teie isikukoodi, teie krediidiskoori kontrollimiseks vastavalt selle teenuse kasutamise tingimustele. Me ei omanda seda teavet ega saa seda töödelda.

3.5 Laste isikuandmed

Laste isikuandmeid me ei töötle. Me ei saa teleturunduse jaoks loenditest laste kontaktandmeid. Internetimüügis ei pruugi meil aga olla võimalik kliendi vanust kontrollida. Sellegipoolest eeldame, et kui lapsed meie veebipoes tellimusi esitavad, teevad nad seda kas koos oma vanematega või vanemate nõusolekul.

3.6 Pangaandmed

Juhul, kui kliendile on vaja toote ostu eest raha tagastada või hüvitada, on meil kliendi poolt edastatud pangakonto andmed.

3.7 Tehnilised andmed

Kui esitate tellimuse sotsiaalmeedias oleva lingi või meie veebisaidi kaudu, kogutakse sel ajal teatud tehnilist teavet, näiteks logiandmeid. Lisateavet küpsiste kaudu kogutavatest andmetest leiate 8. punkti alt. 

4. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua kui vaja või kuni klient palub meil need meie andmekogust eemaldada. Kliendiandmeid säilitatakse üldjuhul seni, kuni ollakse klient, kuid uute klientide hankimisel säilitatakse isikuandmeid vaid piiratud aja.

Telefoni teel uute klientide otsimisel kasutatakse andmeloendeid, mida tavaliselt säilitatakse kolm kuud. Samuti säilitatakse reklaamkõnede salvestusi tavaliselt kolm kuud. Meilt tellinute andmeid säilitatakse meie registris kolm aastat pärast viimase tellimuse või saadetise töötlemist.

Kui te ei ole meie klient, siis kõik klienditeenindusse saadetud e-kirjad on salvestatud seni, kuni need meie andmebaasist automaatselt kustutatakse. Kui te olete meie klient, salvestatakse kõik teie klienditeenindusele saadetud e-kirjad teie kliendikontole vastavalt meie süsteemi tavadele.

Erinevate seaduste (nt raamatupidamise seaduse) tõttu peame teavet säilitama isegi pikema aja jooksul.

4.1 Isikuandmed ja veebipõhised kliendikontod

Kui pakume teile võimalust luua veebikonto, säilitatakse nende kontode omanike isikuandmeid seni, kuni nende kontod eksisteerivad.

4.2 Isikuandmete ja uute klientide hankimine telefoni teel

Telefoniturunduse jaoks omandatud kontaktandmete osas sõltub isikuandmete säilitamine kõne lõpptulemusest. Kui reklaamkõne ei vii kliendisuhteni, kaovad teie kontaktandmed automaatselt, kui kontaktide loend kolme kuu pärast kustutakse.
 
Kui reklaamikõne viib kliendisuhteni, siis teie kontaktandmed muutuvad meie klientide andmebaasi osaks ja neid säilitatakse seni, kuni olete meie klient.

4.3 Telefonimüügi kõnede salvestamine

Reklaamkõnede salvestisi säilitatakse meie süsteemis kolm kuud. Seda tehakse tellimuste kontrollimise eesmärgil ning ebaselguste või vastuolude korral. Pärast seda perioodi salvestised kustutatakse automaatselt. Salvestisi saame vajadusel säilitada pikemat aega, näiteks kaebuste menetlemise asjaolude või võimalike kohtumenetluste korral.

4.4 Klientide e-kirjade salvestamine

Kõik meie klienditeenindusele saadetud e-kirjad salvestatakse meie kliendiregistris koos muu klienditeabega. E-kirjad kustutatakse koos muude kliendiandmetega kliendisuhte lõppedes.

4.5 Klientide isikuandmed

Kõikide klientide isikuandmeid säilitatakse kolm aastat pärast tellimuse saatmist. Kui selle aja jooksul esitatakse/tarnitakse uus tellimus, pikendab see salvestusaega kolme aastani alates viimasest tellimusest.
Meie tellijate (see tähendab jätkutellijate, kellel on meiega liitumine) isikuandmeid töödeldakse seni, kuni kliendisuhe on aktiivne. Kuna tellitavate toodete tarneintervall võib olla üsna pikk, loetakse kliendisuhe alguseks siis, kui tellimus on vormistatud. Kliendisuhe lõpeb kolm aastat pärast seda kuupäeva, kui uusi tellimusi ei ole tehtud või tellimus on tühistatud. Iga tarnitud tellimustoode pikendab kliendiandmete säilitamise kestust kolme aasta võrra.

Kui kliendisuhe on lõppenud, muudetakse isiku- ja tellimusteave meie klientide andmebaasis anonüümseks ning vajadusel kustutatakse meie müügiandmebaasist.

4.6 Kuidas meie lepingupartnerid teie isikuandmeid kasutavad 


Meil on töövõtjad, kes aitavad meid töötlemise erinevates aspektides (vt erinevat tüüpi töövõtjate kohta alapuntis 6.3). Töövõtjad säilitavad teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik, ning kustutavad kõik andmed pärast seda, kui nende järele meievahelise sõlmitud lepingute kohaselt enam vajadust pole. 
 
Kui teave on töövõtjatele edastatud (näiteks selleks, et nad saaksid saadetisi postitada), säilitavad nad saadud teavet ainult seni, kuni sellel on õiguslik alus; pärast seda on nad kohustatud teabe oma süsteemidest kustutama. Töövõtjatel on õigus kasutada või töödelda isikuandmeid ainult neil eesmärkidel, mis on nende ettevõttele osutatavate teenuste osutamiseks määratud. Töövõtjad ei tohi kunagi töödelda isikuandmeid oma eesmärkidel.

4.7 Turunduskeeldude ja -lubade teabe salvestamine

Kui klient on taotlenud otseturundusest loobumist, säilitame seda päringut puudutavat teavet seni, kuni klient selle keelu tühistab.

Kui klient on saanud e-posti turundust kliendisuhte alusel, kuid on sellele vastu vaielnud, säilitatakse seda loobumist koos kliendi isikuandmetega kuni selle teabe kustutamiseni.

4.8 Juriidilise teabe säilitamine

Isegi kui isikuandmed kustutatakse, tuleb säilitada seadusega (nt raamatupidamise seadus) nõutud teave. Neid andmeid kasutatakse siiski ainult seaduste ja määrustega kindlaks määratud eesmärgil.

4.9. Andmete anonüümsus

Meie süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks mõni oluline teave (näiteks tellimustega seotud andmed) anonüümitakse, mitte ei kustutata. Seda tehes ei säili andmete ja konkreetse kliendi vahelised seosed, kuid see võimaldab süsteemi normaalset toimimist. Lisateavet leiate altpoolt “Kustutamisõigus / õigus olla unustatud”.

5. Kuidas ja miks töötleme teie isikuandmeid?

Andmesubjektide isikuandmeid kasutame teenuse osutamiseks: toodete ostmiseks, otseturunduseks, toodete saatmiseks, kliendiga suhete hoidmiseks, aga ka oma üldise tegevuse arendamiseks.

Uute klientide hankimiseks kogutud isikuandmeid kasutatakse reklaamkõnede tegemiseks. Samuti kasutame oma klientide andmeid, et hoida nendega suhteid ja teavitada neid huvitavatest pakkumistest.

Teostame elektroonilist otseturundust nõusoleku alusel. Siiski võime oma olemasolevatele klientidele saata turundusmeile mõne huvitava pakkumise kohta, millest klientidel on võimalus vabalt loobuda.

Kasutame teie isikuandmeid ainult õigustatud põhjustel, mis on loetletud EL üldises andmekaitse määruses. Selgitame neid põhjuseid allpool lähemalt.

EL andmekaitse üldmääruse kohaselt on seaduslikul alusel põhinev õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks näiteks turunduse, teaduse või ajaloo uurimise või statistika eesmärgil. Need on ka järelvalve all, kuid andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitsmiseks võib need tühistada.

5.1 Uute klientide saamine telefoni teel: info töötlemine

Telefoni teel uute klientide saamiseks võime hankida infovahendajatelt kontaktandmete loendeid. Seda tehakse olenevalt kontaktiloendist kas õigustatud huvi või nõusoleku alusel.

Teabevahendaja teabe töötlemise õigus põhineb juriidilisel kohustusel, nõusolekul või õigustatud huvil.    

5.2 Toodete tarnimine

Tarnime klientidele nende tellitud tooteid. Kasutame töövõtjaid, kes hoolitsevad toodete saatmise ja kliendile toimetamise eest. Tellimuse täitmisega seotud toimingute õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Me kasutame tellimuste tegemise, edastamise ja tagasivõtmise töötlemisel isiklikku teavet ning selle töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mis on selle tegevuse õiguslikuks aluseks.

5.3 Otseturundus telefoni teel

Võime oma klientidele helistada ja teavitada neid uutest ja huvitavatest pakkumistest.           Kampaaniakõned tehakse õigustatud huvi alusel. 

5.4. Kaitsmine pettuse eest

Kui klient on korduvalt jätnud arved maksmata või pole oma kohustusi täitnud, saame kasutada teatud isikuandmeid sellistes olukordades. Selle aluseks on kaitse pettuse eest, mis on kooskõlas õigustatud huvi eesmärkidega.

5.5. Maksete kogumine

Kui klientidel on maksetähtaega ületanud arveid, võtame nendega meeldetuletuste teel ühendust ja kui see ei aita, siis kanname maksete sissenõudmise üle inkassofirmale. Selle õiguslikuks aluseks on õiguslik huvi.

5.6 Üldine suhtlus klientidega

Võime teile saata teateid tellimuse oleku või võimalike probleemide kohta tarnimisel. Selle aluseks on lepingu täitmine. 

5.7 Elektrooniline otseturundus

Teostame elektroonilist otseturustust nõusoleku alusel. Seega võime oma olemasolevatele 

klientidele saata turundusmeile mõne huvitava pakkumise kohta, kuid millest klientidel on võimalus vabalt loobuda. 

5.8 Statistiline aruandlus ja muud protseduurid

Teeme müügi-, kliendi- ja kampaaniastatistikat, mida kasutatakse müügijuhtimisel. Samuti viime läbi uuringuid statistika koostamise eesmärgil. Selle aluseks on õigustatud huvi.

Registris olevatele andmetele ei tehta automaatset profiilianalüüsi, millel oleks andmesubjektile õiguslikke tagajärgi.

Kasutame teie isikuandmeid seaduste, kohtute ja ametnike otsuste täitmiseks. Isikuandmeid töödeldakse regulaarselt raamatupidamise seaduse täitmise eesmärgil. Selle õiguslikuks aluseks on juriidiline kohustus.

5.9 Teenuste osutamine

Isikuandmeid on vaja töödelda selleks, et osutada teenuseid, mida klient on soovinud, nt et klient saaks teavet teda huvitavate toodete kohta ja osta neid meie veebisaidi kaudu. See hõlmab isikuandmete töötlemist töövõtjate poolt. Selle õiguslikuks aluseks on nõusolek ja lepingu täitmine.

5.10 Kliendiandmete kinnitamine ja ülevaatamine

Kliendiandmeid on vaja kontrollida isikusamasuse kinnitamiseks, teabe muutmiseks ja andmesubjekti taotluste täitmiseks. See on juriidiline kohustus ja lepingu täitmine.

6. Teabe avaldamine ja edastamine

Me kasutame lepingupartnereid toodete saatmisel, müümisel, süsteemide ja platvormide haldamisel ning statistika koostamisel. Samuti edastame kontsernisiseselt teavet tehnilistel eesmärkidel ja töötlemise otseseks otstarbeks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut.

Meie eesmärk on töödelda võimalikult palju isikuandmeid EMP piires. Mõni andmetöötlus meie töövõtjate poolt hõlmab andmete edastamist väljapoole EMP-d.

Kui kasutame töövõtjaid, edastame neile ainult selle teabe, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks. Me ei müü ega anna isikuandmeid kolmandatele isikutele nende enda turunduse eesmärgil.

Kuna meil on ettevõtte Facebooki konto, oleme koos Meta Platforms Ireland Limited´iga ühised kontrollijad.

6.1. Teabe edastamine lepingupartneritele

a) Turunduse eesmärgid

Me saame teleturunduse eesmärgil seaduslikelt vahendajatelt isikuandmeid sisaldavaid loendeid. Anname need nimekirjad üle meie töövõtjatele, kes tegelevad meie jaoks teleturundusega. See põhineb õigustatud huvil. Samuti võime turunduseesmärkidel oma klientide nimekirjad edastada oma töövõtjatele.

NB! Töövõtjad ei saa kasutada isikuandmeid oma ettevõtte reklaamimiseks ega säilitada andmeid kauem, kui on ette nähtud, või pärast lepingu lõppemist. Töövõtjad töötlevad andmeid ainult meie poolt määratletud konkreetsetel eesmärkidel.

Oleme sõlminud oma töövõtjatega vastavad lepingud andmete töötlemise ja andmekaitse kohta.

b) Logistika

Kasutame töövõtjaid, kes teostavad toodete tarnimist ja nemad saavad vaid oma ülesande täitmiseks vajaliku informatsiooni.

c) Tehnilised süsteemid

Kliendiandmete haldamiseks, teleturunduseks, tellimuste ja e-kirjade haldamiseks ning ka erinevate analüüside tegemiseks kasutame töövõtjate poolt valmistatud ja hooldatavaid tehnilisi süsteeme. Oleme sõlminud nende osapooltega vastavad lepingud, et tagada isikuandmete piisav turvalisus ka nendes süsteemides.

6.2. Andmete edastamine väljapoole EMP-d

Meie eesmärk on töödelda võimalikult palju isikuandmeid EMP piires. Mõni andmetöötlus meie töövõtjate poolt hõlmab andmete edastamist väljapoole EMP-d. EMP-välistesse riikidesse tehtavate edastuste aluseks on üks neist kahest variandist: 1) Euroopa Komisjoni adekvaatsusotsus, et riigi andmekaitse on samal tasemel kui EMP-s;  2) lepingu tüüptingimused ja võimalikud täiendavad meetmed, et tagada andmete edastamine ja töötlemine samal tasemel kui EMP piires.

Kui andmete edastamine ei ole võimalik piisavuse otsuste või volitatud töötleja meetmete muudatuste põhjal, töötame selle nimel, et andmed edastataks töötlejale, kes täidab meie andmekaitsenõudeid väljaspool EMP-d või et andmeid töödeldakse EMP piires.

6.3. Andmete edastamine töövõtjatele/töötlejatele

Väljastame andmeid oma töövõtjatele ja töötlejatele olukordades, mis on seotud tehingute, tarnete ja teatud reklaamieesmärkidega, et saaksime oma teenuseid osutada. Töövõtjad ja töötlejad on järgmised:

 •  IT-teenused
 •  logistikapartnerid
 •  transporditeenused
 •  makseteenuse partnerid
 •  maksevahendajad maksekaartidega maksmisel
 •  raamatupidamisbürood
 •  krediidivahendajad (makseviisiks arve või järelmaksu valimise korral)
 •  e-posti, sotsiaalmeedia ja otseturunduse partnerid

  Need ülalnimetatud töövõtjad ja töötlejad ei saa neile edastatud andmeid üheski olukorras kasutada oma eesmärkidel. Rangetel tingimustel saavad nad ainult neid andmeid, mis on nende pakutava teenuse osutamiseks vajalikud.

6.4 Tasumata maksete sissenõudmine

Olukordades, kus kliendil on tähtajaks tasumata arveid ja ta on jätnud need vaatamata mitmekordsetele meeldetuletustele tasumata, avaldame nende arvete kogumisega seotud kliendi isikuandmed ning edastame tasumata arved inkassoteenust osutavatele kolmandatele isikutele.

6.5. Ühine kontrollsüsteem 

Meta Platforms Ireland Limited (edaspidi Meta) ja STR Global Group Oy on ühised vastutavad töötlejad niivõrd, kuivõrd see on võimalik meie Facebooki lehe puhul. Meta töötleb isikuandmeid järgides talle kehtivaid privaatsuspoliitika eeskirju, GDPR artikli 13 lõike 1 punktide a ja b kohta leiate teavet veebist: (https://www.facebook.com/about/privacy ). Meta vastutab eeskätt andmekaitse õigusliku raamistiku järgimise ja andmeturbe ning andmesubjekti õiguste eest oma teenuse pakkumise kasutamisel. Meie suhtes kohaldatakse Meta kontrolleri lisa. (Palun vaadake: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum)

Saame andmeid, mida ka teised Facebooki kasutajad võivad näha, mis tähendab üksikute kasutajate nimesid, avalikke pilte ja muud avalikku teavet. Selle õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi. Facebook ei edasta isikuandmeid meie  lehelt ega kommentaaridest  mõnesse teise süsteemi ilma selle kohta eraldi teatist tegemata. Kuid sellised andmed nagu privaatsõnumid, mis edastavad teavet tellimuste muutuste kohta, registreeritakse teistes süsteemides.

Teie isikuandmeid kasutatakse näiteks aruandluseks, reklaami tegemiseks, võistluste ja loosimiste läbiviimiseks, tagasiside saamiseks ning osaliselt Meta reklaamipinna ostmiseks ja reklaamide toimivuse mõõtmiseks. Kõik valikuliste toimingute, näiteks loosimistes osalemise kaudu edastatavad andmed tehakse osaleja nõusolekul ja kogume neid oma määratud eesmärkidel. Koos Metaga kogume üldist teavet selliste toimingute kohta nagu meeldimised, meie lehe külastused, postituste kommentaarid, privaatsõnumid ja postitustega seotud statistika.

Kasutame teie isikuandmeid reklaamide sihtimiseks ja vaatajaskondade loomiseks Facebookis. Nii saame edastada meie toodete kohta kõige olulisemat teavet, mis võib teile huvi pakkuda. Seda tehakse kahel viisil: edastame oma klientide kontaktandmed Metale, et suunata oma reklaame sotsiaalmeedias. Seda jagatud teavet kasutatakse ainult meie otsustatud eesmärkidel. Sel juhul toimime vastutava töötlejana ja Meta isikuandmete töötlejana. Vastavalt Meta kohandatud vaatajaskondadele sihime reklaami ka neile, kes pole veel meie kliendid.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete edastamisele sotsiaalmeedias reklaami sihtimise eesmärgil. Palun võtke meiega ühendust, et teavitada meid oma vastuväidetest sellisele töötlemisele.

Kasutame andmete töötlemiseks Page Insights´i ja seetõttu kehtib meile Page Insights´i töötleja lisa. (Palun vaadake: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) Teavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta vaadake küpsiste poliitika teabe alt. Meta küpsiste kasutamise suhtes vaadake Meta küpsiste kohta pakutavat teavet.

Kui soovite kasutada oma privaatsete andmete õigusi (nt seoses andmete kustutamisega), kuna olete meie Facebooki lehe meeldivaks märkinud või jälgite seda, võtke ühendust oma Meta kohalike esindajatega. Page Insights´i andmepäringud edastatakse Metale. Lisateavet Metas isikuandmete kasutamise, nende andmete kasutamise õigusliku aluse ja õiguste teostamise kohta leiate sellelt aadressilt: https://www.facebook.com/about/privacy

6.6 Andmete väljastamine ametivõimudele

Meil on õigus ja kohustus avaldada andmesubjektide isikuandmeid ametivõimudele, täites nende taotlusi.

6.7 Grupisisesed andmeedastused

Kontsernisiseselt edastatakse andmeid läbi vastutava haldamise, kliendisuhte ja tehniliste süsteemide eest vastutavate osapoolte. Andmeid edastatakse lepingu täitmiseks ja kliendiregistrite pidamiseks, kuna töötlemise erinevate aspektide eest vastutavad kontserni erinevad tütarettevõtted. Grupisisesed edastused järgivad töötlemislepinguid ja töötlejatena tegutsevad pooled ei töötle andmeid kasutamiseks väljaspool vastutava töötleja poolt sätestatut.

Juhul, kui üks kontserni tütarettevõtetest oleks seotud kontsernisisese ühinemise või omandamisega, edastatakse nendel eesmärkidel nende toimingute teostamisega seotud andmeid.

6.8 Müük või ettevõtete ühinemine

Juhul, kui müügis või ühinemises osaleb kas tütarettevõte või kontsern tervikuna, on kontsernil õigus müügi tulemusena edastada kõik isikuandmed vastavatele osapooltele. Kontsernil on õigustatud huvi selliste toimingute tegemiseks, kui see on tulevikus kontserni huvides vajalik. 

7. Kuidas me kaitseme teie andmeid?

Kaitseme teie andmeid tehniliste ja organisatsiooniliste toimingutega, mis tagavad teie andmete turvalisuse meie süsteemides.

Meie isikuandmete kogu on olemas ainult elektrooniliste failidena. See register on kaitstud häkkimise eest paroolide, krüptimise ja tulemüüridega. Registrisse pääsejate õigused on piiratud ja vastavad nende rollidele. Iga andmekogu kasutav isik on sõlminud selle sisu käsitleva elukestva konfidentsiaalsuslepingu. Meie süsteemide eest vastutav töövõtja vastutab piisavate tehniliste ja korralduslike toimingute eest, mis tagavad toimiku füüsilise ja tehnilise kaitse. Töövõtjatega sõlmitud lepingutes määratletakse, mida töövõtjad nende andmetega teha võivad ja mida mitte.

8. Kuidas me kasutame küpsiseid?

Küpsised on tekstifailid, mida internetibrauser salvestab lõppseadmesse. Küpsistel on isiklik identifikaator, mis võimaldab kasutajat tuvastada. Kasutame küpsiseid tagamaks, et meie võrguteenused oleks kasutatavad ja kvaliteetsed, nende teenuste arendamiseks ning reklaami sihtimiseks. Kasutajad ei ole individualiseeritud siiski ainult küpsiste kaudu. 

Oleme esitanud lisateabe selle kohta, mis tüüpi küpsiseid me kasutame, kui kaua neid säilitatakse, mis on nende funktsioon, kellele andmeid edastatakse ja teie õiguse kohta nõusoleku andmiseks või selle  tagasivõtmiseks meie eraldiasuva küpsiste poliitika lehelt. Lisateavet meie küpsiste kasutamise kohta leiate siit.

9. Kuidas ma saan kasutada õigusi oma isikuandmetele?

Kui olete meilt tooteid tellinud, on teil teatud õigused, mis põhinevad EL-i üldisel andmekaitsemäärusel. Teil on õigus teada, millist teavet me teie kohta töötleme. Teil on õigus tutvuda meie registris olevate isikuandmetega, samuti nõuda eksliku teabe parandamist, oma andmete kustutamist ja keelata isikuandmete avaldamine.

Samuti on teil õigus otseturundusest loobuda. Teil on õigus ka meiliturundusest loobuda, kui olete seda  oma kliendisuhte alusel saanud. Lõpuks on teil õigus esitada meie tegevuse kohta kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Lisaks on teil õigus saada vastus oma küsimustele GDPR-i määratletud aja jooksul (1 kuu), kuid meie eesmärk on tegutseda sellest kiiremini.

9.1 Teil on õigus ligipääsule oma isiklikele andmetele meie andmekogus

Neid andmeid saab teile edastada, kui oleme kindlaks teinud, et andmeid küsiv inimene olete teie ise. Teavet saab teile edastada kas telefoni, e-posti, krüptitud e-posti või tavaposti teel (paberkandjal). Korduvate paberiversioonitaotluste korral võtame halduskuludelt mõistlikke tasusid (EL-i üldine andmekaitsemääruse artikkel 15.3).

Vajaduse korral võite saada kõnesalvestuste koopiad või leppida kokku kohtumine, et kuulata salvestisi mõnes meie kontoris.

9.2 Teil on õigus nõuda eksliku teabe parandamist või andmete kustutamist

Kui märkate, et meil on teie kohta ekslikku teavet, palun teavitage meid ja me parandame selle koheselt.

9.3 Teil on õigus otse- ja e-turunduses osaleda või sellest loobuda ning eelnevalt antud nõusolek tühistada

Kasutame teie isikuandmeid ka otseturunduseks, et reklaamida tooteid, mis võiksid teile huvi pakkuda. Kuid kliendina on teil õigus kehtestada turunduskeeld, mis takistaks meil teile turunduskõnesid tegemast. Sel juhul salvestame turunduskeelu teie kliendikontole.

Kui te ei ole klient, kuid olete saanud meilt turunduskõne, saate samuti määrata turunduskeelu. Sel juhul salvestame teie numbri meie andmebaasi keelatud kõnede loendisse, et takistada teile uuesti helistamist.

Lihtsaim viis otseturundusest hoiduda on võtta ühendust meie klienditeenindusega.

Võime saata teile e-kirju teie ostuajaloo ja kliendisuhte põhjal, kuid võite sellest igal ajal loobuda. Võite anda oma nõusoleku meiliturunduseks või juba antud nõusoleku tagasi võtta. Iga turundusmeil sisaldab tellimusest loobumise nuppu, millele klõpsates saab meiliturunduse nõusoleku tagasi võtta ja e-posti aadressi meiliturunduse nimekirjast kustutada.

9.4 Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise piiramisele või vastuväidetele

9.5 Teil on õigus esitada meie tegevuse kohta kaebus andmekaitseametnikile

Kui arvate, et oleme rikkunud teie õigust isikuandmete kaitsele, on teil õigus esitada meie tegevuse kohta kaebus andmekaitseametnikile.

Kuna vastutav andmetöötleja asub Soomes, saate kaebuse esitada Andmekaitseametnikile nende kodulehelt: https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman

9.6 Teil on õigus olla kustutatud (õigus olla unustatud)

Teil on õigus paluda, et kõik teie isikuandmed kustutataks meie süsteemidest. Seda õigust nimetatakse „õiguseks olla unustatud”. Sel juhul kustutame kõik teie isiklikud andmed kõigist meie süsteemidest. Isikuandmete kustutamine ei pruugi mõnes olukorras olla võimalik, näiteks kui teil on maksmata arveid või käimas on mõni kohtumenetlus. Samuti ei saa me oma failidest kustutada raamatupidamise seaduses nõutud teavet.

NB! Kui te ei ole meie klient, kuid olete saanud meilt turunduskõne ja soovite, et teile enam kunagi ei helistataks, soovitame lisaks teie andmete andmebaasist eemaldamisele märkida sinna ka teleturunduskeelu. Teoreetiliselt on võimalik, et saame teie numbri uue müügivihje nimekirja osana ning teleturundusekeelu märkimine tagab, et ka sellisel juhul teile enam ei helistata.

9.7 Teil on õigus saada vastus oma küsimusele GDPR-i määratud aja jooksul

Vastame kõigile privaatsuspoliitikaga seotud küsimustele „põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist“ (GDPR 12.3). Kuid meie eesmärk on pakkuda teile nõutavat teavet oluliselt kiiremini.

9.8 Teil on õigus nõuda oma isikuandmete ülekandmist teise süsteemi

10. Privaatsuspoliitika dokumendi värskendamine

Uuendame seda privaatsuspoliitika dokumenti regulaarselt, et olla kooskõlas uuendustega seadustes ja määrustes, uute asjaolude ilmnemisega, samuti muudatustega poliitikas ja protseduurides.

See privaatsuspoliitika dokument on nähtav meie veebisaidil ja sellel on kuupäev, mis näitab, millal seda uuendati. Olge meie privaatsuspoliitika muudatustega kursis, kontrollides regulaarselt selle värskendusi. Kui privaatsuspoliitikas on tehtud olulisi muudatusi, teavitame teid täiendavalt vastavalt sellele, millised muudatused tehti ja millistele andmesubjektidele muudatused kehtivad. Võime kasutada näiteks teatisi oma veebisaidil, meilisõnumeid või koos saadetistega.

Uuendusteade 28.11.2023
Privaatsuspoliitika dokumenti on tehtud järgmised muudatused:

 • ettevõtte nime muutmine (punkt 1, 6.6). Suomen Terveysravinto Oy on nüüd STR Global Group Oy. Pro Elinvoima on endiselt ettevõtte abiettevõtte nimi. Vastutav andmetöötleja on sama, ettevõtte nimi on muutunud. Nimetatud nimemuutus ei too kaasa muudatusi andmesubjektide isikuandmete töötlemisel.

Eelnevad uuendused

Uuendusteade 05.05.2023
Privaatsuspoliitika dokumenti on tehtud järgmised muudatused:

 • teatud osadesse tehti täpsustusi, et parandada nende arusaadavust
 • lisati rohkem teavet meiliajaloo salvestamise kohta (punkt 4.4)
 • muudeti teksti kliendi ja tellija kohta, et paremini kirjeldada isikuandmete töötlemist (eriti punkt 4.5)

Uuendusteade 4.3.2022

Privaatsuspoliitikasse on tehtud järgmised muudatused:

 • grammatilised parandused, sisu kokkuvõtlikkus ja poliitika arusaadavus

 • värskendused ja selgitused selle kohta, kuidas teavet töödeldakse, et kajastada muudatusi kontsernisiseses andmetöötluses

 • selgitus vastutava töötleja, tütarettevõtete lisamise ja ettevõtte kliendisuhte kohta (punkt 1)

 • lisatud teave, millist infot omame andmesubjekti kohta (punkt 3)

 • lisateave andmete töötlemise eesmärkide kohta (punkt 5)

 • üldine selgitus andmete edastamise kohta (punkt 6)

 • selgitus väljapoole EMP-d tehtavate ülekannete kohta (või uus teave väljaspool EMP-d toimuvate ülekannete kohta) (punkt 6.2)

 • uuendused ühise vastutava haldamise kohta Meta, võttes arvesse ka tulevasi muutusi turundustavades, ja kuidas loobuda sihtturundusest sotsiaalmeedias (punkt 6.5)

 • selgitus andmesubjekti õiguste kohta vastavalt GDPR-ile (punkt 9)