Privatumo politika

Atnaujinta 2023-11-30
Pareiškimas dėl privatumo politikos buvo išplėstas, patikslintas ir paaiškintas

TURINYS:
1. Kas mes esame?
2. Iš kur gauname asmens duomenis?
3. Kokią jūsų informaciją turime?
4. Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
5. Kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?
6. Informacijos atskleidimas ir perdavimas
7. Kaip saugome jūsų duomenis?
8. Kaip naudojame slapukus?
9. Kaip galiu pasinaudoti savo asmens duomenų teisėmis?
10. Šio privatumo politikos pareiškimo atnaujinimas

Mums rūpi jūsų privatumas!

Rimtai žiūrime į mūsų klientų privatumo apsaugą, todėl visi asmens duomenys tvarkomi pagal šiuo metu galiojančius įstatymus ir ypač pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Šiame pareiškime dėl privatumo politikos paaiškinama, kaip renkame asmens duomenis, kokius duomenis tvarkome ir kaip tai atliekame. Be to, šiame dokumente pateikiama informacija apie jūsų teises.

Šiame pareiškime paaiškinama, kaip tvarkome mūsų registre esančius asmens duomenis ir kokias teises turi duomenų subjektas.

1. Kas mes esame?

Duomenų valdytojas yra „Pro Elinvoima“ (įmonės kodas 2342164-1).

Mūsų kontaktinis asmuo duomenų tvarkymo ir duomenų registro klausimams yra duomenų apsaugos pareigūnas Markus Mäenpää (tietosuojavastaava(a)suomenterveysravinto.fi) arba „Pro Elinvoima“ klientų aptarnavimo tarnyba klientuaptarnavimas@proelinvoima.fi.

„Pro Elinvoima“ yra papildomas „STR Global Group Oy“ (anksčiau žinomos kaip „Suomen Terveysravinto Oy“) įmonės pavadinimas. Kitos įmonės priklausančios „STR Global Group Oy“ grupei:

 • „STR Nordic Oy“ (2892826-5, Suomija)
 • „STR Nordic AS“ (923 264 701, Norvegija)
 • „Soome Tervisetooted OÜ“ (12737711, Estija)
 • „HOHDE OÜ“ (16279808, Estija)
 • „ProBambu OÜ“ (16245241, Estija)

2. Iš kur gauname asmens duomenis?

Asmens duomenis gauname klientui pateikus užsakymą. Mes taip pat gauname kontaktinius duomenis, kai klientas susisiekia su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi. Tiesioginės rinkodaros tikslais iš teisėtų tarpininkų taip pat galime gauti asmenų, kurie jau davė sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, kontaktinės informacijos sąrašus. Tokius duomenis saugome tik ribotą laiką.

Jei turime jūsų asmens duomenis, gavome juos dėl vienos iš šių priežasčių.

2.1 Užsakymai

Jei pateikėte užsakymą mūsų svetainėje arba internetinėje parduotuvėje, parodų kabinoje, telefonu, klientų aptarnavimo tarnybai arba kitu kanalu.

2.2 Susisiekimas

Jei su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba arba mumis susisiekėte telefonu, el. paštu, užpildę bet kokią formą arba kitu kanalu, mūsų klientų aptarnavimo tarnyba turėjo tvarkyti jūsų asmens duomenis.

2.3 Gauti kontaktinės informacijos sąrašai

Iš teisėtų tarpininkų galime gauti asmenų, kurie jau davė sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, kontaktinės informacijos sąrašus. Tokius duomenis saugome tik ribotą laiką.

3. Kokią jūsų informaciją turime?

Galime turėti pagrindinę duomenų subjektų kontaktinę informaciją (pvz., vardą ir pavardę, telefono numerį ir pašto arba el. pašto adresą), o kai kuriais atvejais – ir jų amžių. Žinome iš mūsų užsisakiusių klientų užsakymo istoriją bei kitą informaciją. Taip pat registruojame susisiekimo su mūsų klientais informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, žr. 8 skyriuje pateiktą papildomą informaciją apie slapukus.

Įrašome telefono skambučius, susijusius su prekyba telefonu, kad kilus neaiškumų vėliau galėtume patikrinti ir patvirtinti informaciją.

Turite teisę susisiekti su mumis ir prašyti pamatyti duomenis, kuriuos apie jus turime.

3.1 Naujų klientų įgijimas telefonu

Savo paslaugas galime reklamuoti skambučiais klientams, taip pat asmenims, kurie nėra mūsų klientai, bet yra davę sutikimą tokius skambučius gauti. Apie tokius asmenis žinome tik ribotą informaciją: vardą ir pavardę, telefono numerį, kartais adresą, taip pat jų duoto sutikimo mastą. Tais atvejais, kai reklaminiams skambučiams atlikti reikalingas konkretus kliento sutikimas, toks sutikimas gaunamas ir dokumentuojamas. Jei reklaminio skambučio naujam klientui metu pateikiamas užsakymas, duomenys patikrinami kartu su klientu.

3.2 Klientų ir potencialių klientų asmens duomenys

Turime šią savo klientų informaciją: vardą ir pavardę, telefono numerį, adresą, pašto kodą, miestą, kliento kodą, tam tikrais atvejais el. pašto adresą, amžių, lytį, užsakymų istoriją, tam tikrais atvejais, jei klientas kreipėsi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių el. paštu, susirašinėjimo el. paštu istoriją, taip pat ankstesnių reklaminių skambučių istoriją. Tai pat turime asmenų, kurie nėra mūsų klientai, tačiau turi tokią istoriją, el. laiškų ir buvusių reklaminių skambučių istoriją. Jei taikoma, mūsų sistema išsaugo įrenginių IP adresus, naršymo ir naudojimosi mūsų internetine parduotuve istoriją bei informaciją, surinktą naudojant slapukus (pavyzdžiui, kokį kanalą klientas naudojo, kad patektų į mūsų internetinę parduotuvę).

3.3 Reklaminiai skambučiai ir klientų aptarnavimo tarnybos duomenys

Jei iš mūsų gaunate reklaminį skambutį arba kitokį skambutį arba susisiekiate su mumis telefonu, šie reklaminiai skambučiai bei klientų aptarnavimo tarnybos skambučiai įrašomi laikantis įprastos rinkodaros telefonu politikos. Įrašoma siekiant patvirtinti užsakymus ir atšaukimus bei spręsti neatitikimus, jei yra.

3.4 Konfidencialūs asmens duomenys ir asmens kodas / socialinio draudimo numeris

Klientų registre nesaugome jokių neskelbtinų duomenų (pvz., etninės kilmės, asmens kodo ir kt.). Turimuose mūsų telefoninių skambučių įrašuose ir susirašinėjimo su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu įrašuose gali būti neskelbtinos informacijos apie kliento sveikatą, jei klientas pats savo iniciatyva pateikė tokią informaciją. Ši informacija nėra tvarkoma jokiais kitais tikslais, o mes stengiamės ją kuo greičiau ištrinti. Bet kuriuo atveju klientų prašome mums neteikti tokio pobūdžio asmeninės informacijos.

Jei už gaminius mokate naudodamiesi išoriniais mokėjimo vartais, jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomus tapatybės duomenis, pvz., asmens kodą, siekiant patikrinti jūsų kredito reitingą pagal tos paslaugos naudojimo sąlygas. Tokios informacijos mes negausime ir jos netvarkysime.

3.5 Vaikų asmens duomenys

Paprastai vaikų asmens duomenų netvarkome. Tačiau vykdydami prekybą internetu kartais negalime patikrinti kliento amžiaus. Todėl darome prielaidą, kad vaikams teikiant užsakymus mūsų internetinėje parduotuvėje, jie tai daro su tėvais arba su tėvų sutikimu.

3.6 Banko duomenys

Jei klientui reikia grąžinti pinigus arba atlyginti už įsigytą gaminį, mes galime turėti kliento nurodytus banko sąskaitos duomenis.

3.7 Techniniai duomenys

Kai užsakymą pateikiate naudodamiesi socialiniuose tinkluose arba mūsų svetainėje pateikta nuoroda, renkama tam tikra techninė informacija, pvz., žurnalo duomenys. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų pagalba gaunamus duomenis, žr. 8 skyrių.

4. Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Asmens duomenys saugomi tiek, kiek reikia, arba tol, kol klientas paprašo juos pašalinti iš mūsų archyvo. Kliento duomenys saugomi tol, kol asmuo yra klientas, tačiau įgijus naujų klientų asmens duomenys bus saugomi tik ribotą laiką.

Naujų klientų įgijimui telefonui naudojami duomenų sąrašai, paprastai saugomi tris mėnesius.

Reklaminių skambučių įrašai taip pat paprastai saugomi tris mėnesius.

Mums užsakymus pateikusių asmenų duomenys mūsų registre saugomi trejus metus po paskutinio užsakymo ar siuntos atlikimo.

Jei nesate mūsų klientas, visi klientų aptarnavimo skyriui išsiųsti el. laiškai saugomi iki automatinio jų ištrynimo iš mūsų duomenų bazės. Jei esate mūsų klientas, visi el. laiškai, kuriuos galėjote išsiųsti klientų aptarnavimo skyriui, saugomi kartu su jūsų kliento paskyra laikantis įprastos tvarkos.

Tam tikrą informaciją turime saugoti ilgiau dėl skirtingų įstatymų (pvz., apskaitos įstatymo).

4.1 Asmens duomenys ir mūsų internetinė parduotuvė

Jei suteikiame galimybę susikurti internetinę paskyrą, tokią paskyrą susikūrusių asmenų asmens duomenys saugomi tol, kol egzistuoja jų paskyros.

4.2 Asmens duomenys ir naujų klientų įgijimas telefonu

Jei jūsų duomenys buvo įtraukti į tiesioginės rinkodaros sąrašą (pvz., sutikimo dalyvauti rinkodaroje sąrašą), duomenis saugosime tol, kol galios jūsų ar sąrašą sudariusio tarpininko sutikimas juos saugoti, arba tol, kol atšauksite savo sutikimą, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė pirmoji pareikalaus ištrinti tokius duomenis.

Rinkodaros sąrašai saugomi tris mėnesius. Jei rinkodaros skambučio metu tampate klientu, jūsų kontaktinė informacija patikrinama prieš ją perkeliant į klientų duomenų bazę ir saugoma tol, kol esate mūsų klientas.

4.3 Prekybos telefonu įrašų saugojimas

Reklaminiai skambučių telefonu įrašai mūsų sistemoje saugomi tris mėnesius. Jie saugomi siekiant patikrinti užsakymus ir tuo atveju, jei kiltų neaiškumų arba konfliktų. Pasibaigus šiam laikotarpiui, įrašai automatiškai ištrinami. Prireikus įrašus galima saugoti ilgiau, pavyzdžiui, nagrinėjant skundus, esant teismo proceso galimybei arba vykstant teismo procesui ir pan.

4.4 Klientų el. laiškų saugojimas

Visi mūsų klientų aptarnavimo skyriui išsiųsti el. laiškai saugomi mūsų klientų registre kartu su kitais kliento duomenimis. Pasibaigus santykiams su klientu, el. laiškai ištrinami kartu su kitais kliento duomenimis.

4.5 Klientų asmens duomenys

Visų klientų asmens duomenys saugomi trejus metus po užsakymo pristatymo. Jei per šį laikotarpį pateikiamas arba pristatomas dar vienas užsakymas, saugojimo trukmė pratęsiama iki trejų metų nuo paskutinio užsakymo.

Mūsų prenumeratorių (t.y. tų klientų, kurie prenumeruoja mūsų paslaugas) asmens duomenys tvarkomi tol, kol santykiai su klientu yra aktyvūs. Kadangi gaminių prenumeratos pristatymo intervalas gali būti gana ilgas, laikoma, kad santykiai su klientais prasidėjo, kai buvo sukurta prenumerata. Santykiai su klientu baigiasi praėjus trejiems metams nuo šios dienos, jei nebuvo pateikta naujų užsakymų arba buvo atšaukta prenumerata. Kiekvieną kartą išsiuntus prenumeruojamą gaminį, kliento asmens duomenų saugojimo trukmė pailgėja trejais metais.

Pasibaigus santykiams su klientu, asmens ir užsakymų duomenys nuasmeninami mūsų klientų duomenų bazėje ir prireikus ištrinami iš pardavimų duomenų bazės.

4.6 Kaip mūsų rangovai naudoja jūsų asmens duomenis?

Pasitelkiame rangovus, kurie mums padeda vykdyti įvairius duomenų tvarkymo aspektus (žr. 6.3 skyrių apie skirtingų tipų rangovus). Rangovai duomenis saugo tik tol, kol jie yra būtini, o pagal mūsų su jais sudarytas sutartis visi duomenys ištrinami, kai jų nebereikia.

Kai informacija perduodama rangovams (pavyzdžiui, kad šie galėtų išsiųsti prekes paštu), jie gautą informaciją saugo tik tol, kol turi teisinį pagrindą. Po to jie privalo tokius duomenis ištrinti iš savo sistemų. Rangovai turi teisę naudoti arba tvarkyti asmens duomenis tik jiems nurodytais tikslais, siekdami bendrovei suteikti savo paslaugas. Rangovai niekada negali tvarkyti asmens duomenų savo reikmėms.

4.7 Informacijos apie rinkodaros leidimus saugojimas

Jei davėte sutikimą dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje, šį sutikimą saugosime tol, kol saugosime jūsų asmens duomenis.

Jei klientas gavo el. laišką apie rinkodarą, grindžiamą santykiais su klientu, bet tokiai rinkodarai sutikimo nedavė, toks atsisakymas bus saugomas kartu su kliento asmens duomenimis tol, kol šie duomenys bus ištrinti.

4.8 Teisinės informacijos saugojimas

Net jei asmens duomenys yra ištrinti, saugome informacija, kurią privalome laikyti pagal įstatymus (pvz., apskaitos įstatymą). Tačiau šie duomenys naudojami tik įstatymuose ir teisės aktuose nurodytais tikslais.

4.9 Duomenų nuasmeninimas

Siekdami išlaikyti tinkamą mūsų sistemos veikimą, tam tikra svarbi informacija (pvz., su užsakymais susiję duomenys) nuasmeninama, bet neištrinama. Tokiu būdu nėra jokio ryšio tarp saugomų duomenų ir konkretaus kliento, o sistema gali įprastai veikti. Norėdami daugiau informacijos, žr. „Teisė reikalauti ištrinti duomenis / teisė būti pamirštam“.

5. Kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome siekdami teikti produktų pirkimo, tiesioginės rinkodaros ir produktų pristatymo paslaugas, taip pat palaikydami santykius su klientais ir plėtodami bendrovės veiklą.

Klientų duomenis tvarkome siekdami su jais palaikyti santykius ir, gavę sutikimą, informuoti juos apie aktualius pasiūlymus.

Elektroninę tiesioginę rinkodarą vykdome gavę sutikimą. Tačiau esamiems klientams galime siųsti rinkodaros el. laiškus apie tam tikrus jiems aktualius pasiūlymus, o klientai turi galimybę atsisakyti juos gauti.

Jūsų asmens duomenis naudosime tik dėl pagrįstų priežasčių, nurodytų ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Šios priežastys išsamiau aptariamos toliau.

Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą teisėtas interesas reiškia teisinį asmens duomenų, pavyzdžiui, rinkodaroje, tvarkymo pagrindą mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais. Tačiau joms taikomi patikrinimai ir jų galima nepaisyti siekiant apsaugoti duomenų subjektų teises ir laisves.

5.1 Naujų klientų įgijimas telefonu: tvarkymo informacija

Galime gauti vartotojų, kurie davė sutikimą dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje naujų klientų įsigijimo telefonu tikslais, kontaktinių duomenų sąrašus. Tokiems sąrašams įsigyti galime pasitelkti informacijos tarpininkus. Informacijos tarpininkų teisė tvarkyti asmens duomenis grindžiama sutikimu.

5.2 Gaminių pristatymas

Užsakytus gaminius pristatome klientams. Mūsų subrangovai rūpinasi gaminių siuntimu ir pristatymų klientui. Sutarties vykdymas yra teisinis veiksmų, susijusių su užsakymo įvykdymu, pagrindas.

Asmens informaciją naudojame užsakymams, grąžinimams ir reklamacijoms tvarkyti. Tvarkymas būtinas sutarties vykdymui. Tai šio veiksmo teisinis pagrindas.

5.3 Tiesioginė rinkodara telefonu

Savo klientams galime skambinti siūlydami naujus ir aktualius pasiūlymus tik tuo atveju, jei jie sutinka su tokia rinkodara.

5.4 Apsisaugojimas nuo apgaulės

Jei klientas keletą kartų neapmokėjo sąskaitų faktūrų arba neįvykdė savo įsipareigojimų, tokiais atvejais galime naudoti tam tikrus asmens duomenis. Naudojimo pagrindas yra apsisaugojimas nuo apgaulės teisėto intereso tikslais.

5.5 Mokėjimų surinkimo tvarka

Jei klientai vėluoja apmokėti sąskaitas faktūras, galime su jais susisiekti ir išsiųsti priminimus, o jei tai nepadeda, mokėjimų išieškojimą perduoti išieškojimo agentūrai. Šių veiksmų teisinis pagrindas – teisėtas interesas.

5.6 Bendroji komunikacija su klientais

Galime jums siųsti pranešimus dėl užsakymo būsenos arba galimų tiekimo ar siuntimo problemų. Jų siuntimo pagrindas yra sutarties vykdymas.

5.7 Elektroninė tiesioginė rinkodara

Elektroninę tiesioginę rinkodarą vykdome gavę sutikimą. Tačiau esamiems klientams galime siųsti rinkodaros el. laiškus apie tam tikrus jiems aktualius pasiūlymus, o klientai turi galimybę atsisakyti juos gauti. Šie veiksmai grindžiami teisėtu interesu.

5.8 Statistinės ataskaitos ir kitos procedūros

Renkame pardavimų, klientų ir akcijų statistinius duomenis, kurie naudojami pardavimų valdymo tikslais. Taip pat rengiame apklausas, skirtas statistiniams duomenims rinkti. Šių veiksmų pagrindas – teisėtas interesas.

Registre esantys duomenys nebus automatiškai profiliuojami pagal įgaliojimą, nes tai turėtų teisinių pasekmių duomenų subjektui.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vykdydami įstatymų, teismų ir valdžios institucijų įgaliotinių priimtus sprendimus. Asmens duomenys reguliariai tvarkomi Buhalterinės apskaitos įstatymo vykdymo tikslais. Šių veiksmų teisinis pagrindas – teisinė prievolė.

5.9 Paslaugų teikimas

Asmens duomenys tvarkomi, siekiant teikti kliento užsakytas paslaugas, pavyzdžiui, klientui norint susipažinti su jį dominančiais gaminiais ir juos įsigyti mūsų svetainėje. Šiuo atveju asmens duomenis tvarko ir mūsų rangovai. Teisinis šių veiksmų pagrindas – sutikimas ir sutarties vykdymas.

5.10 Klientų informacijos patvirtinimas ir peržiūra

Kliento duomenys turi būti tikrinami, siekiant patvirtinti tapatybę, pakeisti duomenis ir patenkinti duomenų subjekto prašymus. Šių veiksmų paskirtis – teisinė prievolė ir sutarties vykdymas.

5.11 Tikslinė rinkodara

Informacija apie jus ir jūsų pirkinius naudojama siekiant jums rodyti reklamą, kuri, mūsų manymu, jus sudomins. Teisinis šių veiksmų pagrindas – teisėtas interesas.

6. Informacijos atskleidimas ir perdavimas

Pasitelkiame rangovus pristatydami ir parduodami gaminius, valdydami sistemas, platformas bei rengdami statistinius duomenis. Informaciją taip pat perduodame Grupės įmonėms, įgyvendindami techninius tikslus ir siekdami tiesioginio tikslo – tvarkyti duomenis vykdant su klientu sudarytą sutartį.

Siekiame kuo daugiau asmens duomenų tvarkyti EEE. Kai kurie mūsų rangovų atliekami duomenų tvarkymo veiksmai reiškia, kad duomenys perduodami už EEE ribų.

Mes neparduodame ir neduodame asmens duomenų trečiosioms šalims jų pačių rinkodarai. Tačiau abonentams, kurie yra mūsų klientų lojalumo programos nariai, galime pasiūlyti kruopščiai atrinktų papildomų paslaugų, o šios papildomos paslaugos teikiamos bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis.

Turėdami verslo „Facebook“ paskyrą, esame bendri „Meta Platforms Ireland Limited“ valdytojai.

6.1 Informacijos perdavimas rangovams

Sutikimą dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje davusių klientų sąrašus su jų asmens duomenimis galime perduoti savo rangovams tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Perduodame tik sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros davusių asmenų duomenis.

Pastaba: Rangovai negali naudoti asmens duomenų savo įmonės reklamai, taip pat jų saugoti ilgiau, nei buvo nurodyta, arba pasibaigus sutarčiai. Rangovai duomenis tvarko tik mūsų apibrėžtais konkrečiais tikslais.

Su rangovais esame sudarę atitinkamas sutartis dėl duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos.

b) Logistika

Gaminių pristatymą vykdo rangovai, kurie gauna tik užduočiai atlikti būtiną informaciją.

c) Techninės sistemos

Klientų duomenų tvarkymo, tiesioginės rinkodaros, užsakymų ir el. laiškų tikslais, taip pat įvairioms analizėms atlikti naudojame rangovų sukurtas ir prižiūrimas technines sistemas. Su šiomis šalimis esame sudarę atitinkamas sutartis, kad užtikrintume tinkamą asmens duomenų apsaugą tose sistemose.

6.2 Duomenų perdavimas už EEE ribų

Siekiame kuo daugiau asmens duomenų tvarkyti EEE. Kai kurie mūsų rangovų atliekami duomenų tvarkymo veiksmai reiškia, kad duomenys perduodami už EEE ribų. Duomenys į šalis, kurios nėra EEE narės, perduodami vadovaujantis vienu iš šių būdų: 1) Europos Komisijos sprendimais dėl tinkamumo, kad šalies duomenų apsaugos lygis yra toks pat kaip EEE, arba 2) standartinėmis sutarčių sąlygomis ir galimomis papildomomis priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad duomenys būtų perduodami ir tvarkomi tokiu pat apsaugos lygiu kaip EEE.

Jei duomenų perduoti negalima, atsižvelgiant į sprendimų dėl tinkamumo arba duomenų tvarkytojo pateiktų priemonių pakeitimus, stengiamės užtikrinti, kad duomenys būtų perduoti tik tokiam duomenų tvarkytojui, kuris atitinka mūsų duomenų apsaugos reikalavimus už EEE ribų, arba duomenis tvarkyti EEE.

6.3 Duomenų perdavimas rangovams ir (arba) duomenų tvarkytojams

Duomenis rangovams ir duomenų tvarkytojams teikiame tik sandorių, prekių pristatymo ir tam tikrais reklamos tikslais, siekdami teikti savo paslaugas. Rangovai ir duomenų tvarkytojai gali būti šie:
– IT paslaugų įmonės
– Logistikos partneriai
– Transporto paslaugos
– Mokėjimo paslaugų partneriai
– Mokėjimo tarpininkai, atsiskaitant mokėjimo kortelėmis
– Buhalterinės tarnybos
– Kredito tarpininkai pasirenkant sąskaitą faktūrą ar įmoką kaip apmokėjimo būdą
– El. pašto rinkodaros partneriai

Išvardyti rangovai ir duomenų tvarkytojai jokiu būdu negali naudoti jiems perduotų duomenų savo reikmėms. Laikantis griežtų reikalavimų, jiems perduodami tik tie duomenys, kurie yra būtini jų paslaugoms teikti.

6.4 Informacijos perdavimas partneriams

Savo nuožiūra galime paskelbti duomenis apie mūsų abonentus, kurie yra mūsų lojalumo programoje, mūsų partneriams, kurie kuria ir vykdo kampanijas mūsų klientams. Šiam tikslui nenaudojame kitų grupių asmens duomenų.

6.5 Bendri duomenų valdytojai

„Meta Platforms Ireland Limited“ (toliau – „Meta“) ir „STR Global Group Oy“ yra bendri duomenų valdytojai, kiek tai susiję su mūsų „Facebook“ puslapiu. Bendrovė „Meta“ tvarko asmens duomenis laikydamasi jai taikomų privatumo politikos nuostatų, informaciją apie BDAR 13 straipsnio 1 dalies a ir b punktus pateikiama internete: https://www.facebook.com/about/privacy. „Meta“ visų pirma privalo laikytis duomenų apsaugos teisinės sistemos ir įgyvendinti duomenų apsaugos reikalavimus, taip pat užtikrinti duomenų subjekto teises, kai naudojamasi jos paslaugomis. Mes vadovaujamės „Meta“ duomenų valdytojo priedu, žr. https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Gauname duomenis, kuriuos gali matyti ir kiti „Facebook“ naudotojai, t.y. konkrečių naudotojų vardus, viešai skelbiamas nuotraukas ir kitą viešą informaciją. Teisinis šių veiksmų pagrindas – teisėtas interesas. Asmens duomenys iš „Facebook“ puslapio ar komentarų skilčių neperkeliami į jokią kitą sistemą be atskiro pranešimo. Dalis duomenų, pavyzdžiui, privačios žinutės, kuriomis perteikiama informacija apie užsakymų pasikeitimus, registruojama kitose sistemose.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi, pavyzdžiui, rengiant ataskaitas, reklamą, vykdant konkursus ir loterijas, renkant atsiliepimus ir iš dalies perkant reklamos paslaugas iš „Meta“ bei vertinant tokios reklamos efektyvumą. Bet kokie neprivalomų veiksmų metu pateikti duomenys, pavyzdžiui, dalyvaujant loterijose, gaunami tik su dalyvio sutikimu, o mes juos renkame savo reikmėms. Kartu su „Meta“ renkame bendro pobūdžio informaciją apie tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, „patiktukus“, apsilankymus mūsų puslapyje, įrašų komentarus, privačias žinutes ir su įrašais susijusius statistinius duomenis.

Jūsų asmens duomenis naudojame tikslinės reklamos tikslais ir formuodami „Facebook“ auditorijas. Tokiu būdu galime pateikti jums aktualiausią informaciją apie gaminius, kurie jus gali sudominti. Tai daroma dviem būdais: savo klientų kontaktinę informaciją perduodame bendrovei „Meta“, kurdami tikslinę reklamą socialiniuose tinkluose. Ši bendrinama informacija naudojama tik mūsų nustatytais tikslais. Šiuo atveju veikiame kaip duomenų valdytojas, o „Meta“ – kaip asmens duomenų tvarkytojas. Taip pat vykdome tikslinę reklamą pagal „Meta“ pritaikytas auditorijas (angl. Custom Audiences) tiems, kurie dar nėra mūsų klientai.

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti tikslinės rinkodaros tikslais socialinėje žiniasklaidoje. Prašome susisiekti ir mums pranešti, kad nesutinkate su tokiu duomenų tvarkymu.

Duomenims tvarkyti naudojame „Page Insights“ paslaugą, todėl vadovaujamės „Page Insights“ duomenų valdytojo priedu, žr. https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Dėl svetainėje naudojamų slapukų žr. mūsų slapukų politiką. Kadangi „Meta“ taip pat naudoja slapukus, prašome susipažinti su „Meta“ pateikta informacija apie slapukų naudojimą.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo asmens duomenų subjekto teisėmis (pvz., dėl duomenų ištrynimo), nes „pamėgote“ mūsų „Facebook“ puslapį arba jį sekate, kreipkitės į vietinius „Meta“ atstovus. Duomenų prašymai dėl „Page Insights“ bus perduoti „Meta“ bendrovei. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Meta“ naudoja asmens duomenis, koks yra šių duomenų naudojimo teisinis pagrindas ir kaip pasinaudoti savo teisėmis, žr. https://www.facebook.com/about/privacy.

6.6 Duomenų perdavimas valdžios institucijoms

Korporacija „STR Global Group Oy“ turi teisę ir pareigą valdžios institucijoms perduoti duomenų subjektų asmens duomenis, vykdydama jų prašymus.

6.7 Duomenų perdavimas Grupės viduje

Duomenys Grupės viduje perduodami šalims, atsakingoms už duomenų valdymą, klientų aptarnavimą ir technines sistemas. Duomenys perduodami sutarties vykdymo ir klientų registrų tvarkymo tikslais, nes už skirtingus duomenų tvarkymo aspektus atsakingos skirtingos Grupės dukterinės įmonės. Perduodant duomenis Grupės viduje laikomasi duomenų tvarkymo susitarimų, o šalys, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai, negali tvarkyti duomenų kitais nei duomenų valdytojo nurodytais tikslais.

Jei viena iš Grupės dukterinių įmonių dalyvautų Grupės įmonių susijungimo ar įsigijimo procese, su tokių veiksmų vykdymu susiję duomenys būtų perduodami būtent tokiais tikslais.

6.8 Pardavimas arba dalyvavimas susijungime

Jei dukterinė įmonė arba visa Grupė dalyvauja pardavime arba susijungime, Grupė turi teisę perduoti visus turimus asmens duomenis atitinkamoms pardavimo šalims. Grupė turi teisėtą interesą imtis tokių veiksmų, jei manoma, kad jie atitinka Grupės interesus ateityje.

7. Kaip mes saugome jūsų duomenis?

Mes saugome jūsų duomenis techniniais ir organizaciniais aktais, kurie užtikrina jūsų duomenų saugumą mūsų sistemose.

Mūsų asmens duomenų byla egzistuoja tik kaip elektroninės bylos. Šis registras yra apsaugotas slaptažodžiais, šifravimu ir užkardomis. Asmenų, galinčių patekti į registrą, teisės yra ribotos ir atitinka jų vaidmenis. Kiekvienas bylą naudojantis asmuo yra pasirašęs visą gyvenimą trunkančią konfidencialumo sutartį dėl bylos turinio. Subrangovas, atsakingas už mūsų sistemas, yra atsakingas už pakankamus techninius ir organizacinius veiksmus, užtikrinančius fizinę ir techninę bylos apsaugą. Sutartys su subrangovais nusako, kokie subrangovai gali ir ko negali atlikti su šiais duomenimis.   

8. Kaip mes naudojame slapukus

Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo galiniame įrenginyje. Slapukai turi asmeninį identifikatorių, leidžiantį identifikuoti naudotoją. Mes naudojame slapukus tam, kad įsitikintume, jog mūsų internetinės paslaugos yra tinkamos naudoti, aukštos kokybės ir kad mes esame pasirengę kurti šias paslaugas, o slapukai taip pat naudojami nukreipiant skelbimus. Tačiau vien slapukai neidentifikuoja naudotojų.

Daugiau informacijos apie tai, kokius slapukus naudojame, kiek laiko jie saugomi, kokias funkcijas jie atlieka, kam jie perduoda duomenis, taip pat apie jūsų teisę duoti ir atšaukti savo sutikimą rasite atskiroje Slapukų politikoje. Daugiau apie slapukų naudojimą sužinosite čia.

9. Kaip aš galiu naudotis savo teisėmis į savo asmens duomenis?

Jei užsisakėte gaminių iš mūsų, turite tam tikras teises, pagrįstas ES bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Turite teisę žinoti, kokius jūsų duomenis tvarkome. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, esančiais mūsų registre, taip pat reikalauti ištaisyti klaidingą informaciją, ištrinti savo duomenis ir uždrausti atskleisti asmens duomenis.

Turite teisę duoti sutikimą dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje ir duotą sutikimą atšaukti. Turite teisę atsisakyti rinkodaros el. paštu, jei rinkodaros pranešimus gavote dėl to, kad esate mūsų klientas. Be to, turite teisę pateikti skundą dėl mūsų veiksmų Duomenų apsaugos tarnybai.

Be to, jūs turite teisę gauti atsakymą į jūsų klausimus per BDAR nustatytą laikotarpį (1 mėnuo), net jei mes siekiame veikti greičiau.

9.1 Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, esančiais mūsų bylose

Šie duomenys gali būti jums perduoti, kai pakankamai išsiaiškinsime, kad duomenų prašantis asmuo esate jūs. Informacija jums gali būti pateikta telefonu, el. paštu, užšifruotu el. laišku arba paštu (popierinė versija). Pakartotinės popierinės versijos užklausos atveju imame pagrįstus mokesčius, pagrįstus administracinėmis išlaidomis (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnio 3 dalis).

Jei reikia, paprašę galite įsigyti skambučių įrašų nuorašus arba atvykę pasiklausyti įrašų viename iš mūsų biurų.

9.2 Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti klaidingą informaciją arba ištrinti savo duomenis

Jei pastebėsite, kad turime klaidingos informacijos apie jus, praneškite mums ir mes nedelsdami ją ištaisysime.

9.3 Turite teisę duoti sutikimą arba atsisakyti tiesioginės rinkodaros ir rinkodaros pranešimų el. paštu bei atšaukti anksčiau duotą sutikimą dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje ir gauti rinkodaros pranešimus el. paštu.

Galite duoti sutikimą vykdyti tiesioginę rinkodarą, taip pat galite bet kada jį atšaukti. Paprasčiausias būdas tai padaryti – susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

Atsižvelgdami į jūsų pirkimų istoriją ir kliento statusą, galime jums siųsti el. laiškus, tačiau bet kada galite atsisakyti juos gauti. Galite duoti sutikimą gauti rinkodaros pranešimus el. paštu, taip pat atšaukti jau duotą sutikimą. Kiekviename rinkodaros el. laiške rasite prenumeratos atsisakymo mygtuką, kurį spustelėję galite atšaukti sutikimą gauti rinkodaros pranešimus el. paštu ir ištrinti el. pašto adresą iš rinkodaros pranešimų sąrašo.

9.4 Turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba neleisti jų tvarkyti.

9.5 Jūs turite teisę pateikti skundą dėl mūsų veiklos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui

Jei manote, kad pažeidėme jūsų teisę į asmens duomenų apsaugą, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui apie mūsų veiklą.

Kadangi duomenų valdytojas yra įsikūręs Suomijoje, galite pateikti pranešimą savo šalies duomenų apsaugos institucijai arba Suomijos duomenų apsaugos ombudsmenui, spustelėję šią nuorodą: https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman.

9.6 Jūs turite teisę ištrinti (teisę būti pamirštam)

Jūs turite teisę reikalauti, kad visi jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti iš mūsų sistemų. Ši teisė vadinama „teise būti pamirštam“. Tokiu atveju ištrinsime visus jūsų asmens duomenis iš visų savo sistemų. Kai kuriose situacijose asmeninių duomenų ištrinti gali būti neįmanoma, pavyzdžiui, jei neapmokėtos sąskaitos faktūros arba vyksta teisminiai procesai. Taip pat negalime ištrinti iš savo knygų jokios informacijos, kurios reikalaujama buhalterinės apskaitos įstatyme.

Pastaba. Jei esate mūsų telemarketingo sąraše, ištrinti informaciją iš mūsų sistemų nėra tas pats, kas atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Jei ištrinsime visus jūsų asmens duomenis iš savo sistemų, tai neužtikrina, kad negausite jokių reklaminių skambučių. Jei ištrinsime visus jūsų asmens duomenis, greičiausiai gausime jūsų informaciją su nauju kontaktinės informacijos sąrašu ir neturime galimybės identifikuoti jūsų numerio ir žinome, kad neturėtume jums skambinti. Todėl tinkamiausias būdas uždrausti reklaminius kvietimus yra prašymas atsisakyti tiesioginės rinkodaros.

9.7 Jūs turite teisę gauti atsakymą į jūsų klausimą per BDAR nustatytą laiką

Į visus su privatumo politika susijusius klausimus atsakysime „be reikalo nedelsdami ir bet kuriuo atveju per mėnesį nuo prašymo gavimo“ (BDAR 12.3). Tačiau mūsų tikslas yra suteikti jums prašomą informaciją aiškiai anksčiau.

9.8 Turite teisę prašyti perkelti savo asmens duomenis į kitą sistemą.

10. Šio privatumo politikos pareiškimo atnaujinimas

Mes reguliariai atnaujiname šį privatumo politikos dokumentą, kad galėtume atsižvelgti į įstatymų ir kitų teisės aktų pažangą, naujas aplinkybes, taip pat į politikos ir procedūrų pokyčius.

Šis privatumo politikos dokumentas yra matomas mūsų svetainėje ir jame nurodyta data, kada jis buvo atnaujintas.

Atnaujinimo pranešimas 2023-11-30
Privatumo politikoje padaryti šie pakeitimai:

 • įmonės pavadinimo keitimas ( 1 skyrius, 6,6 ). „ Suomen Terveysravinto Oy” pakeista į „STR Global Group Oy”. „Pro Elinvoima” išlieka kaip papildomas įmonės pavadinimas. Duomenų valdytojas išlieka tas pats, keičiasi tik įmonės pavadinimas. Šis pavadinimo keitimas nesukelia jokių pokyčių asmens duomenų subjektų asmens informacijos tvarkymo atžvilgiu.

Ankstesni atnaujinimai

Atnaujinimo pranešimas 2023-08-03
Privatumo politikoje buvo padaryti šie pakeitimai:

 • politikos gramatikos, glaustumo ir suprantamumo pataisymai,
 • informacijos tvarkymo būdų atnaujinimas ir paaiškinimas, siekiant nurodyti informacijos tvarkymo pokyčius Grupėje,
 • papildoma informacija, susijusi su mūsų turimais duomenų subjekto duomenimis (3 skyrius),
 • papildoma informacija apie el. laiškų istorijos saugojimą (4.4 skyrius),
 • iš dalies pakeistas tekstas apie klientus ir prenumeratorius, siekiant tiksliau aprašyti asmens duomenų tvarkymą (ypač 4.5 skyriuje),
 • papildoma informacija apie duomenų tvarkymo tikslus (5 skyrius),
 • bendro pobūdžio paaiškinimas dėl duomenų perdavimo (6 skyrius),
 • paaiškinimas dėl duomenų perdavimo už EEE ribų (arba nauja informacija apie duomenų perdavimą už EEE ribų) (6.2 skyrius),
 • atnaujinta informacija apie bendrą duomenų valdymą kartu su „Meta“, taip pat atsižvelgiant į būsimus rinkodaros praktikos pokyčius ir į galimybes atsisakyti tikslinės rinkodaros socialinėje žiniasklaidoje (6.5 skyrius),
 • paaiškinimas dėl duomenų subjekto teisių pagal BDAR (9 skyrius).