Privātuma politika

Atjaunināts 28.11.2023
Paziņojums par Privātuma politiku ir paplašināts, precizēts un izskaidrots

SATURS:

 1. Kas mēs esam?
 2. Kur mēs saņemam personas datus?
 3. Kādu informāciju par Jums mēs uzglabājam?
 4. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?
 5. Kā un kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
 6. Informācijas izpaušana un nodošana
 7. Kā mēs aizsargājam Jūsu datus?
 8. Kā mēs izmantojam sīkfailus?
 9. Kā es varu īstenot savas tiesības uz saviem personas datiem?
 10. Šī privātuma politikas paziņojuma atjaunināšana

Mums rūp Jūsu privātums!

Mēs nopietni uztveram klientu privātuma aizsardzību, tāpēc personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem likumiem, it īpaši saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Šajā privātuma politikas paziņojumā ir izskaidrots, kā mēs vācam personas datus, kādus datus mēs apstrādājam un kā mēs to darām, papildus šis dokuments informēs Jūs par Jūsu tiesībām.

Šis paziņojums izskaidro, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus mūsu reģistrā un kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības.

1. Kas mēs esam?

Personas datu apstrādātājs ir Pro Elinvoima (uzņēmuma ID 2342164-1). 

Uz jautājumiem, kas saistīti ar datu apstrādi un to reģistru, var atbildēt mūsu datu aizsardzības inspektors Markus Mäenpää (tietosuojavastaava(a)suomenterveysravinto.fi) vai uzņēmuma ProElinvoima klientu atbalsta centra klientuserviss@proelinvoima.fi

Pro Elinvoima ir palīguzņēmuma STR Global Group Oy (iepriekš Suomen Terveysravinto Oy) nosaukums. Šādi uzņēmumi ir arī daļa no STR Global Group Oy grupas:

 • STR Nordic Oy (2892826-5, Somija)
 • STR Nordic AS (923 264 701, Norvēģija)
 • Soome Tervisetooted OÜ (12737711, Igaunija)
 • HOHDE OÜ (16279808, Igaunija)
 • ProBambu OÜ (16245241, Igaunija)

2. Kur mēs saņemam personas datus?

Mēs saņemam personas datus, kad klienti veic pasūtījumus. Mēs saņemam kontaktinformāciju arī tad, kad klienti sazinās ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu.

Telemārketingam mēs varam iegūt datus arī no likumīgo starpnieku kontaktinformācijas sarakstiem ar personām, kuras jau ir devušas piekrišanu telemārketingam. Mēs glabājam šo informāciju tikai ierobežotu laiku.

Ja mums ir pieejami Jūsu personas dati, mēs tos esam saņēmuši kāda no tālāk norādītajiem iemesliem.

2.1 Pasūtījumi

Ja esat veicis pasūtījumu mūsu vietnē vai tiešsaistes veikalā, mūsu izstāžu stendā, pa tālruni, klientu apkalpošanas centru vai izmantojot kādu citu kanālu.

2.2. Kontakti

Ja esat sazinājies ar mūsu klientu apkalpošanas centru, zvanot, sūtot e-pastu, sazinoties ar mums, aizpildot jebkāda veida veidlapu vai izmantojot jebkuru citu kanālu, kur mūsu klientu apkalpošanas centra konsultantiem bija jāapstrādā Jūsu personas dati.

2.3. Iegūtās kontaktinformācijas saraksti

Mēs varam iegūt no likumīgiem starpniekiem to personu kontaktinformācijas sarakstus, kuras jau ir devušas piekrišanu telemārketingam. Mēs glabājam šo informāciju tikai ierobežotu laiku.

3. Kādu informāciju par Jums mēs uzglabājam?

Mums varam uzglabāt pamata kontaktinformāciju par subjektiem (vārds, tālruņa numurs un pasta vai e-pasta adrese) un dažos gadījumos arī vecums. Attiecībā uz klientiem, kuri ir veikuši pasūtījumus pie mums, mēs zinām viņu pasūtījumu vēsturi, kā arī dažas citas detaļas. Tāpat tiek reģistrēta mūsu klientu kontaktu vēsture. Skatiet atsevišķu informāciju par sīkfailiem 8. sadaļā, lai iegūtu plašāku informāciju par sīkfailu informāciju.

Jums ir tiesības sazināties ar mums un lūgt apskatīt mūsu rīcībā esošos datus par Jums

3.1. Jaunu klientu piesaiste pa tālruni

Mēs varam veikt reklāmas zvanus klientiem un personām, kuras ir devušas piekrišanu saņemt no mums reklāmas zvanus, bet kuras nav mūsu klienti. Mums ir ierobežota informācija par šādām personām: vārds, tālruņa numurs un, iespējams, adrese, kā arī viņu piekrišana. Gadījumos, kad klientam ir nepieciešama nepārprotama piekrišana, lai veiktu reklāmas zvanus, šī piekrišana tiks iegūta un dokumentēta. Ja reklāmas zvans jaunam klientam noved pie pasūtījuma veikšanas, informācija tiek pārbaudīta ar klientu.

3.2. Esošo klientu un potenciālo klientu personas dati

Mums ir sekojoša informācija par mūsu klientiem: vārds, tālruņa numurs, adrese, pasta indekss, pilsēta, klienta numurs, iespējams, viņu e-pasta adrese, vecums, iespējams dzimums, pasūtījumu vēsture, iespējams, viņu e-pasta vēsture, ja viņi ir sazinājušies ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa e-pastu, kā arī iespējamo iepriekšējo reklāmas zvanu vēsturi.

Mums ir e-pasta vēsture un iepriekšējo reklāmas zvanu vēsture arī tām personām, kuras nav mūsu klienti, bet kurām ir šāda vēsture.

Ja piemērojams, mūsu sistēma saglabā pasūtījumu veikšanas ierīču IP adreses, mūsu interneta veikala lietošanas vēsturi, kā arī informāciju, kas savākta ar sīkdatņu palīdzību (piemēram, kuru kanālu klients izmantoja, ieejot mūsu interneta veikalā).

3.3. Reklāmas tālruņa zvani un klientu apkalpošanas dati

Ja saņemat no mums reklāmas vai klientu apkalpošanas zvanu, vai zvanāt mūsu klientu apkalpošanas centrā, mēs varam ierakstīt šos zvanus. Ieraksts tiek veikts, lai palīdzēt apstiprināt vai atcelt pasūtījumus, kā arī atrisināt iespējamās domstarpības.

3.4 Sensitīvi personas dati un personas kods

Mēs savā klientu reģistrā nesaglabājam nekādus sensitīvus datus (piemēram, etniskā izcelsme, personas kods utt.). Mūsu pašreizējie tālruņa zvanu ieraksti un e-pasta apmaiņa ar klientu apkalpošanas dienestu var saturēt sensitīvu informāciju par klientu veselību, ja klients pats pēc savas iniciatīvas ir sniedzis šo informāciju. Šī informācija netiek apstrādāta nekādiem papildu nolūkiem, savukārt mūsu mērķis ir dzēst šo informāciju pēc iespējas ātrāk. Neatkarīgi no tā, mēs lūdzam, lai mūsu klienti mums nesniedz šāda veida personas informāciju.

Ja maksājat par produktiem, izmantojot ārējo maksājumu vārteju, Jums var tikt prasīta papildus identifikācija, piemēram, Jūsu personas kods, lai pārbaudītu Jūsu kredītreitingu saskaņā ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem. Mēs nesaņemsim šo informāciju un neapstrādāsim to.

3.5. Bērnu personas dati

Principā mēs neapstrādājam bērnu personas datus. Tomēr interneta pārdošanā, iespējams, nevarēsim pārbaudīt klienta vecumu. Tomēr mēs pieņemam, ka, ja bērni veic pasūtījumus mūsu interneta veikalā, viņi to dara vai nu kopā ar saviem vecākiem, vai arī saņem vecāku piekrišanu.

3.6. Bankas informācija

Gadījumā, ja klientam ir jāatmaksā vai jāatlīdzina preces iegādes summa, mums ir klienta sniegtā bankas konta informācija.

3.7 Tehniskie dati

Veicot pasūtījumu, izmantojot saiti sociālajos medijos vai mūsu tīmekļa vietnē, tajā laikā tiek apkopota noteikta tehniskā informācija, piemēram, žurnāla dati. Papildinformāciju par datiem, izmantojot sīkfailus, skatiet 8. sadaļā.

4. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams vai līdz klients lūgs tos izņemt no mūsu failiem. Klientu dati parasti tiek glabāti tik ilgi, kamēr subjekts ir klients, bet, iegūstot jaunus klientus, personas dati tiks glabāti tikai ierobežotu laiku.

Zvanu ieraksti tiek glabāti no trīs līdz sešiem mēnešiem.

To personu dati, kas veica pasūtījumu pie mums, tiek glabāti mūsu reģistrā trīs gadus pēc pēdējā pasūtījuma vai sūtījuma apstrādes.

Ja Jūs neesat mūsu klients, visi klientu apkalpošanas dienestam nosūtītie e-pasta ziņojumi tiek saglabāti, līdz tie tiek automātiski izdzēsti no mūsu datu bāzes. Ja esat mūsu klients, visi e-pasta ziņojumi, kurus, iespējams, esat nosūtījuši klientu apkalpošanas dienestam, tiek glabāti Jūsu klienta kontā saskaņā ar mūsu parasto praksi.

Daļa informācijas mums ir jāuzglabā vēl ilgāku laiku dažādu likumu (piemēram, Grāmatvedības likuma) dēļ.

4.1 Personas dati un tiešsaistes klientu konti

Ja mēs piedāvājam Jums iespēju izveidot tiešsaistes kontu, to klientu personas dati, kuri ir izveidojuši šos kontus, tiks glabāti tik ilgi, kamēr pastāv viņu konti.

4.2 Personas datu un jaunu klientu iegūšana pa tālruni

Ja esam saņēmuši Jūsu informāciju kā daļu no telemārketinga saraksta (piem., izvēles saraksti), mēs glabāsim informāciju tik ilgi, kamēr būsiet devis savu piekrišanu informācijas glabāšanai, tik ilgi, kamēr to atļauj saraksta starpnieks, vai līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu, atkarībā no tā, kurš pirmais pieprasa informācijas dzēšanu.

Mārketinga saraksti tiek glabāti trīs mēnešus. Ja mārketinga zvans noved pie klientu piesaistes, mēs apstrādāsim Jūsu datus tik ilgi, kamēr paliksiet mūsu klients.

4.3. Tālruņa pārdošanas ierakstu glabāšana

Reklāmas tālruņa zvanu ieraksti mūsu sistēmā tiek glabāti trīs mēnešus. Tas tiek darīts, lai pārbaudītu pasūtījumus un jebkādu neskaidrību vai konfliktu gadījumā. Pēc šī perioda ieraksti tiks automātiski izdzēsti. Ierakstus varam saglabāt ilgāku laiku, ja nepieciešams, piemēram, sūdzību izskatīšanas apstākļos, iespējamas vai aktīvas tiesvedības.

4.4 Klientu e-pastu glabāšana

Visi mūsu klientu apkalpošanas dienestam nosūtītie e-pasta ziņojumi tiek glabāti mūsu klientu reģistrā kopā ar citu klientu informāciju. E-pasta ziņojumi tiek dzēsti kopā ar citu klientu datu dzēšanu, kad klients pārtrauc abonēšanu.

4.5 Klientu personiskā informācija

Visu klientu personiskā informācija tiek glabāta trīs gadus pēc pasūtījuma nosūtīšanas. Ja šajā laikā tiek veikts vai nosūtīts jauns pasūtījums, uzglabāšanas ilgums palielinās līdz trim gadiem no pēdējā pasūtījuma.

Mūsu abonentu (proti, to klientu, kuriem ir pie mums abonements) personiskā informācija tiek apstrādāta tik ilgi, kamēr klients ir aktīvs. Tā kā piegādes intervāls starp abonēšanas produktiem var būt diezgan garš, tiek uzskatīts, ka klients ir aktīvs, kad ir pieteikta abonēšana. Klientu attiecības beidzas trīs gadus pēc šī datuma, ja jauni pasūtījumi nav veikti vai abonements ir atcelts. Katrs piegādātais abonēšanas produkts pagarina klienta informācijas glabāšanas ilgumu par trim gadiem.

Kad klientūra ir beigusies, personas un pasūtījuma informācija tiek anonimizēta mūsu klientu datubāzē un, ja nepieciešams, tiek dzēsta no mūsu pārdošanas datu bāzes.

4.6 Kā mūsu darbuzņēmēji izmanto jūsu personas datus?

Mums ir līgumslēdzēji, kas mums palīdz dažādos mūsu apstrādes aspektos (skatīt 6.3. sadaļu par dažādiem darbuzņēmēju veidiem). Darbuzņēmēji glabā informāciju tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, un dzēsīs visus datus pēc tam, kad saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tie vairs nebūs nepieciešami.

Kad informācija ir nodota darbuzņēmējiem (piemēram, lai tie varētu nosūtīt sūtījumus), viņi saņemto informāciju glabā tikai tik ilgi, kamēr tai ir juridisks pamats; pēc tam viņiem ir pienākums dzēst informāciju no savām sistēmām. Līgumslēdzējiem ir tiesības izmantot vai apstrādāt personas datus tikai tiem mērķiem, kas tiem ir noteikti, lai sniegtu pakalpojumus, ko tie sniedz uzņēmumam. Līgumslēdzēji nekad nevar apstrādāt personas datus saviem mērķiem.

4.7. Informācijas uzglabāšana par mārketinga atļaujām

Ja esat piekritis tiešajam mārketingam, mēs glabāsim piekrišanu tik ilgi, kamēr glabāsim Jūsu personas informāciju.

Ja klients ir saņēmis e-pasta mārketingu, pamatojoties uz klienta pasūtījumiem, bet ir iebildis pret mārketinga izsūtnēm, šī atteikšanās tiks saglabāta kopā ar klienta personisko informāciju, līdz šī informācija tiks dzēsta.

4.8 Juridiskās informācijas glabāšana

Pat ja personas dati tiek dzēsti, likumā (piemēram, Grāmatvedības likumā) noteiktā informācija ir jāsaglabā. Taču šie dati tiek izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktajam mērķim.

4.9 Datu anonimizācija

Lai nodrošinātu mūsu sistēmas pareizu darbību, daļa būtiskas informācijas (piemēram, ar pasūtījumiem saistītie dati) tiek anonimizēta, nevis dzēsta. To darot, starp saglabātajiem datiem un konkrēto klientu nebūs savienojuma, taču tas nodrošina normālu sistēmas darbību. Papildinformāciju skatiet tālāk sadaļā “Tiesības uz dzēšanu/Tiesības tikt aizmirstam”.

5. Kā un kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs izmantojam datu subjektu personas datus pakalpojuma sniegšanai preču iegādei, tiešajam mārketingam, preču piegādei, attiecību uzturēšanai ar klientu, kā arī savas kopējās darbības attīstīšanai.

Mēs izmantojam savu klientu datus, lai uzturētu ar viņiem attiecības un, ja ir saņemta piekrišana, informēt viņus par interesantiem piedāvājumiem.

Mēs veicam elektronisko tiešo mārketingu uz piekrišanas pamata. Tomēr mēs saviem esošajiem klientiem varam nosūtīt mārketinga e-pastus par dažiem interesantiem piedāvājumiem, un klientiem būs iespēja brīvi atteikties no tiem.

Mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā uzskaitītajiem punktiem, un tie ir aplūkoti turpmāk.

Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu leģitīmas intereses nozīmē likumīgu pamatu personas datu apstrādei, piemēram, mārketingā, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos. Tomēr tie tiek rūpīgi pārbaudīti, un tos var ignorēt, lai aizsargāt datu subjekta tiesības un brīvību.

5.1. Jaunu klientu piesaiste pa tālruni: informācijas apstrāde

Mēs varam iegūt patērētāju kontaktinformācijas sarakstus no tiem cilvēkiem, kas ir devuši savu piekrišanu tiešajam mārketingam, jaunu klientu iegūšanai pa tālruni. Šādu sarakstu iegūšanai mēs varam izmantot informācijas starpniekus. Informācijas starpnieku tiesības apstrādāt personas informāciju ir balstītas uz piekrišanu.

5.2 Preču piegāde

Mēs piegādājam klientiem pasūtītās preces. Mēs izmantojam darbuzņēmējus, kas rūpējas par preču nosūtīšanu un piegādi klientam. Līguma izpilde ir tiesiskais pamats darbībām, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi.

Mēs izmantojam personas informāciju pasūtījumu, atgriešanas un pretenziju apstrādē, un apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei; tas ir šīs darbības juridiskais pamats.

5.3. Tiešais mārketings pa tālruni

Mēs piezvanīsim saviem klientiem un piedāvāsim viņiem jaunus un interesantus piedāvājumus tikai tad, ja viņi būs devuši savu piekrišanu tam.

5.4. Aizsargā no krāpšanas

Ja klients ir atstājis neapmaksātus rēķinus vai nav izpildījis savas saistības, mēs varam izmantot noteiktus personas datus šāda veida situācijām, kad rēķini paliek neapmaksāti. Tam pamatā ir aizsardzība pret krāpšanu, kas atbilst likumīgo interešu mērķiem.

5.5. Maksājumu iekasēšana

Ja klientiem ir nokavēti rēķini, mēs ar viņiem sazināsimies, nosūtot atgādinājumus, un, ja tas nelīdzēs, maksājumu iekasēšanu nodosim inkasācijas aģentūrai. Juridiskais pamats tam ir likumīgas intereses.

5.6. Vispārējā saziņa ar klientiem

Mēs varam nosūtīt Jums paziņojumus par Jūsu pasūtījuma statusu vai iespējamām problēmām saistībā ar produkta esamību vai piegādi. Pamats tam ir līguma izpilde.

5.7. Elektroniskais tiešais mārketings

Mēs veicam elektronisko tiešo mārketingu tikai uz piekrišanas pamata. Tomēr mēs saviem esošajiem klientiem varam nosūtīt mārketinga e-pastus par dažiem interesantiem piedāvājumiem, un klientiem būs iespēja brīvi atteikties to tālākām izsūtnēm. Tas ir balstīts uz likumīgām interesēm.

5.8. Statistiskās atskaites un citas procedūras

Mēs apkopojam pārdošanas, klientu un kampaņu statistiku, kas tiek izmantota pārdošanas vadībai. Veicam arī aptaujas statistikas apkopošanas nolūkos. Pamats tam ir likumīgas intereses.

Reģistrā esošajiem datiem netiks veikta automātiska profilēšana, ja ir saņemta atļauja, kas radītu tiesiskas sekas attiecībā uz datu subjektu.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai izpildītu likumu, tiesu un amatpersonu pieņemtos lēmumus. Personas dati tiek regulāri apstrādāti Grāmatvedības likuma izpildes nolūkos. Tā juridiskais pamats ir juridisks pienākums.

5.9. Pakalpojumu sniegšana

Personas dati ir jāapstrādā, lai sniegtu pakalpojumus, kurus klients ir pieprasījis, piem. lai klients mūsu tīmekļa vietnē iegūtu informāciju par viņu interesējošajiem produktiem un tos iegādātos. Tas ietver personas datu apstrādi, ko veic līgumslēdzēji. Juridiskais pamats tam ir piekrišana un līguma izpilde.

5.10. Klienta informācijas apstiprināšana un pārskatīšana

Klienta informācija ir jāpārbauda, lai apstiprinātu identitāti, veiktu izmaiņas informācijā un izpildītu datu subjekta pieprasījumus. Tas ir juridisks pienākums un līguma izpilde.

6. Informācijas izpaušana un nodošana

Mēs izmantojam darbuzņēmējus produktu nosūtīšanai, pārdošanai, sistēmu, platformu pārvaldīšanai un statistikas apkopošanai. Mēs arī pārsūtām informāciju Grupas ietvaros tehniskiem nolūkiem un tiešā nolūkā veicam apstrādi, lai izpildītu līgumu ar klientu.

Mūsu mērķis ir apstrādāt pēc iespējas vairāk personas datu EEZ. Dažas apstrādes, ko veic mūsu darbuzņēmēji, ietver datu pārsūtīšanu ārpus EEZ.

Kad mēs izmantojam darbuzņēmējus, mēs tiem nododam tikai to informāciju, kas viņiem nepieciešama, lai varētu veikt savus uzdevumus. Mēs nepārdodam un neizsniedzam personas datus trešajām personām to mārketinga nolūkos.

Tā kā mums ir uzņēmuma Facebook konts, mēs esam kopīgi pārziņi ar Meta Platforms Ireland Limited.

6.1. Informācijas nodošana darbuzņēmējiem

a) Mārketinga mērķi

No tiem klientiem, kuri ir devuši piekrišanu telemārketingam, mēs varam pārsūtīt sarakstus ar viņu personas datiem mūsu līgumslēdzējiem telemārketinga nolūkos. Mēs nododam tikai to personu datus, kuras ir devušas piekrišanu tiešajam mārketingam.

NB! Līgumslēdzēji nevar izmantot personas datus sava uzņēmuma reklamēšanai, kā arī nevar uzglabāt datus ilgāk, nekā norādīts, vai pēc līguma beigām. Drīzāk darbuzņēmēji apstrādā datus tikai mūsu noteiktajiem konkrētiem mērķiem.

Mēs esam noslēguši atbilstošus līgumus ar mūsu līgumslēdzējiem par datu apstrādi un datu aizsardzību.

b) Loģistika

Mēs izmantojam darbuzņēmējus, kas veic produkcijas piegādi un viņi saņems tikai nepieciešamo informāciju sava uzdevuma veikšanai.

c) Tehniskās sistēmas

Klientu datu pārvaldīšanai, telemārketingam, pasūtījumiem un e-pastiem, kā arī dažāda veida analīzēm mēs izmantojam tehniskās sistēmas, kuras veido un uztur darbuzņēmēji. Mēs esam noslēguši atbilstošus līgumus ar šīm pusēm, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošību arī šajās sistēmās.

6.2. Datu pārsūtīšana ārpus EEZ

Mūsu mērķis ir apstrādāt pēc iespējas vairāk personas datu EEZ. Dažas apstrādes, ko veic mūsu darbuzņēmēji, ietver datu pārsūtīšanu ārpus EEZ. Pārsūtīšana uz valstīm ārpus EEZ tiek veikta, pamatojoties uz vienu no sekojošiem punktiem 1) Eiropas Komisijas lēmumiem par atbilstību, ka valsts datu aizsardzība ir tādā pašā līmenī kā EEZ, vai 2) līguma standartklauzulām, kā arī iespējamiem papildu pasākumiem, lai nodrošinātu datu pārsūtīšanu un apstrādāti tādā pašā līmenī kā EEZ.

Ja datu pārsūtīšanu nevar veikt, pamatojoties uz izmaiņām lēmumos par atbilstību vai apstrādātāja veiktajiem pasākumiem, mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka dati tiks pārsūtīti apstrādātājam, kas izpilda mūsu prasības attiecībā uz datu aizsardzību ārpus EEZ vai ka dati tiks apstrādāti EEZ ietvaros.

6.3. Datu pārsūtīšana darbuzņēmējiem/apstrādātājiem

Mēs izsniedzam datus saviem darbuzņēmējiem un apstrādātājiem situācijās, kas saistītas ar darījumiem, piegādēm un noteiktiem reklāmas nolūkiem, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus. Darbuzņēmēji un pārstrādātāji ir:

 •  IT pakalpojumi
 •  Loģistikas partneri
 •  Transporta pakalpojumi
 •  Maksājumu pakalpojumu partneri
 •  Maksājumu starpnieki, norēķinoties ar maksājumu kartēm
 •  Grāmatvedības biroji
 •  Kredīta starpnieki, izvēloties rēķinu vai nomaksu kā apmaksas veidu
 •  E-pasts, sociālie mediji un tiešā mārketinga partneri

Šie iepriekš minētie līgumslēdzēji un apstrādātāji nekādā gadījumā nevar izmantot tiem nodotos datus saviem mērķiem. Ievērojot stingrus nosacījumus, viņi saņem tikai tos datus, kas ir būtiski, lai viņi varētu sniegt piedāvāto pakalpojumu.

6.4. Nesamaksāto maksājumu iekasēšana

Situācijās, kad klientam ir nokavēti rēķini un viņš nav samaksājis, neskatoties uz vairākiem atgādinājumiem, mēs izpaužam klienta personas datus, kas saistīti ar šo rēķinu iekasēšanu, un nododam neapmaksātos rēķinus trešajām personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus.

6.5. Kopīga kontrole

Meta Platforms Ireland Limited (turpmāk “Meta”) un STR Global Group Oy ir kopīgi pārziņi, ciktāl tas attiecas uz mūsu Facebook lapu. Meta apstrādā personas datus, ievērojot uz to attiecināmos Privātuma politikas noteikumus, informāciju par GDPR 13. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu var atrast tiešsaistē: (https://www.facebook.com/about/privacy). Meta galvenokārt ir atbildīgs par datu aizsardzības tiesiskā regulējuma ievērošanu un datu drošības, kā arī datu subjekta tiesību ievērošanu, izmantojot savus pakalpojumus. Mēs esam pakļauti Meta kontroliera pielikumam. (Lūdzu, skatiet: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum)

Mēs saņemam datus, ko var redzēt arī citi Facebook lietotāji, proti, atsevišķu lietotāju vārdus, publiskos attēlus un citu publisko informāciju. Juridiskais pamats tam ir likumīgas intereses. Personas dati netiek pārsūtīti no Facebook lapas vai no komentāru sadaļām uz kādu citu sistēmu bez atsevišķa brīdinājuma. Tomēr dati, piemēram, privātie ziņojumi, kas sniedz informāciju par izmaiņām pasūtījumos, tiek reģistrēti citās sistēmās.

Jūsu personas dati tiek izmantoti, piemēram, ziņošanai, reklāmai, konkursu un izložu veikšanai, atsauksmju saņemšanai, kā arī daļēji reklāmas laukuma iegādei no Meta un reklāmu veiktspējas mērīšanai. Jebkuri dati, kas tiek sniegti, veicot izvēles darbības, piemēram, piedaloties izlozēs, tiek iegūti ar dalībnieka piekrišanu, un mēs tos savācam saviem mērķiem. Kopā ar Meta mēs apkopojam vispārīgu informāciju par darbībām, piemēram, atzīmēm Patīk, mūsu lapas apmeklējumiem, ziņu komentāriem, privātām ziņām un ar ziņām saistīto statistiku.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai atlasītu reklāmas un izveidotu auditorijas Facebook lapā. Tādā veidā mēs varam sniegt Jums visatbilstošāko informāciju par mūsu produktiem, kas Jums varētu šķist interesanta. Tas tiek darīts divos veidos: mēs pārsūtām savu klientu kontaktinformāciju uz Meta, lai mērķētu savu reklāmu sociālajos medijos. Šī kopīgotā informācija tiek izmantota tikai mūsu noteiktajiem mērķiem. Šajā gadījumā mēs darbojamies kā personas datu pārzinis un Meta kā personas datu apstrādātājs. Mēs arī mērķējam reklāmu uz tiem, kuri vēl nav mūsu klienti atbilstoši Meta pielāgotajām mērķauditorijām.

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu pārsūtīšanu mērķauditorijas atlases nolūkos sociālajos medijos. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai paziņotu mums par iebildumiem pret apstrādi.

Mēs izmantojam Facebook Insights, lai apstrādātu datus, un tāpēc uz mums attiecas Page Insights kontroliera pielikums. (Lūdzu, skatiet: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) Attiecībā uz mūsu vietnē izmantotajām sīkdatnēm skatiet mūsu sīkfailu politiku. Ņemot vērā to, ka Meta izmanto sīkfailus, lūdzu, skatiet Meta sniegto informāciju par sīkfailiem.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības uz privātajiem datiem (piem., attiecībā uz Jūsu datu dzēšanu), jo esat atzīmējis mūsu Facebook lapu ar “patīk” vai sekojat tai, lūdzu, sazinieties ar vietējiem Meta pārstāvjiem. Datu pieprasījumi saistībā ar Page Insights tiks pārsūtīti Meta. Plašāku informāciju par to, kā Meta izmanto personas datus, šo datu izmantošanas tiesisko pamatu un tiesību izmantošanu, lūdzu, skatiet: https://www.facebook.com/about/privacy

6.6. Datu nodošana iestādēm

Mums ir tiesības un pienākums nodot datu subjektu personas datus iestādēm, izpildot to pieprasījumus.

6.7. Grupas iekšējā datu pārsūtīšana

Dati tiek pārsūtīti Grupas ietvaros to pušu dēļ, kas ir atbildīgas par pārvaldību, klientiem un tehniskajām sistēmām. Dati tiek nodoti līguma izpildei un klientu reģistru uzturēšanai, jo dažādi Koncerna meitas uzņēmumi ir atbildīgi par dažādiem apstrādes aspektiem. Grupas iekšējā pārsūtīšana atbilst apstrādes līgumiem, un tās puses, kas darbojas kā apstrādātāji, neapstrādā datus izmantošanai ārpus pārziņa norādītā.

Gadījumā, ja kāds no Koncerna meitas uzņēmumiem būtu iesaistīts Koncerna iekšējā apvienošanā vai pārņemšanā, ar šo darbību veikšanu saistītie dati tiktu nodoti šiem mērķiem.

6.8. Pārdošana vai iesaistīšanās apvienošanā

Gadījumā, ja kāds meitas uzņēmums vai Koncerns kopumā ir iesaistīts pārdošanā vai apvienošanā, Koncernam ir tiesības nodot visus personas datus attiecīgajām pusēm pārdošanas rezultātā. Koncernam ir leģitīmas intereses veikt šādas darbības, ja tas tiks uzskatīts par Koncerna interesēm nākotnē.

7. Kā mēs aizsargājam Jūsu datus?

Mēs aizsargājam Jūsu datus ar tehniskiem un organizatoriskiem aktiem, kas nodrošina Jūsu datu drošību mūsu sistēmās.

Mūsu personas datu fails pastāv tikai kā elektroniski faili. Šis reģistrs ir aizsargāts ar parolēm, šifrēšanu un uzlaušanas ugunsmūriem. To personu tiesības, kuras var piekļūt reģistram, ir ierobežotas un atbilst viņu pienākumiem. Katra reģistra izmantotāja ir noslēgusi mūža konfidencialitātes līgumu par reģistra saturu. Par mūsu sistēmām atbildīgais darbuzņēmējs ir atbildīgs par pietiekamiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas nodrošina reģistra fizisko un tehnisko aizsardzību. Līgumos ar darbuzņēmējiem ir noteikts, ko līgumslēdzēji var un ko nevar darīt ar šiem datiem. 

8. Kā mēs izmantojam sīkfailus?

Sīkdatnes ir teksta faili, kurus gala ierīcē saglabā interneta pārlūkprogramma. Sīkdatnēm var būt personīgais identifikators, kas ļauj identificēt lietotāju. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu, ka mūsu tiešsaistes pakalpojumi ir lietojami, kvalitatīvi un ka esam sagatavoti šo pakalpojumu attīstībai, un sīkfaili tiek izmantoti arī reklāmu mērķauditorijas atlasei. Tomēr lietotājus individualizē ne tikai sīkfaili.

Mēs esam snieguši plašāku informāciju par to, kādus sīkfailu veidus mēs izmantojam, cik ilgi tie tiek glabāti, ko tie dara, kam tie pārsūta datus un Jūsu tiesībām piekrist un atsaukt piekrišanu mūsu atsevišķajā sīkfailu politikā. Vairāk par mūsu sīkdatņu izmantošanu lasiet šeit .

9. Kā es varu īstenot savas tiesības uz saviem personas datiem?

Ja esat mūsu reģistrā, Jums ir noteiktas tiesības, pamatojoties uz ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Jums ir tiesības zināt, kādu informāciju mēs par Jums apstrādājam. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu reģistrā, kā arī pieprasīt izlabot jebkādu kļūdainu informāciju, dzēst savus datus, kā arī aizliegt izpaust personas datus.

Jums ir tiesības dot savu piekrišanu uz tiešo mārketingu, kā arī atsaukt Jūsu doto piekrišanu. Jums ir tiesības atteikties no e-pasta mārketinga, ja esat saņēmis reklāmu, pamatojoties uz Jūsu pasūtījumiem. Visbeidzot, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par mūsu darbībām Datu aizsardzības iestādē.

Turklāt jums ir tiesības saņemt atbildi uz saviem jautājumiem GDPR noteiktajā termiņā (1 mēnesis), lai gan mūsu mērķis ir rīkoties ātrāk.

9.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem mūsu failos

Šos datus var parādīt Jums, kad esam pietiekami identificējuši, ka persona, kas lūdz datus, esat Jūs. Informāciju var piegādāt Jums pa tālruni, pa e-pastu, šifrētu e-pastu vai pastu (papīra versija). Atkārtotu papīra versijas pieprasījumu gadījumā mēs iekasējam saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām (ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.3. pants)

9.2. Jums ir tiesības pieprasīt jebkuras kļūdainas informācijas labošanu vai savu datu dzēšanu 

Ja pamanāt, ka mūsu rīcībā ir kāda kļūdaina informācija par Jums, lūdzu, informējiet mūs, un mēs to nekavējoties izlabosim.

9.3. Jums ir tiesības izvēlēties vai atteikties no tiešā un e-pasta mārketinga un atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu tiešajam un e-pasta mārketingam.

Jūs varat dot savu piekrišanu telemārketingam, kā arī jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir sazināties ar mūsu klientu atbalsta centru.

Mēs varam nosūtīt Jums e-pasta ziņojumus, pamatojoties uz Jūsu pirkumu vēsturi un klientu loku. Taču Jūs jebkurā laikā varat atteikties no dotajām izsūtnēm. Jūs varat dot savu piekrišanu e-pasta mārketingam un atsaukt jau sniegto piekrišanu. Katrā mārketinga e-pastā ir abonēšanas atcelšanas poga, uz kuras var noklikšķināt, lai atsauktu piekrišanu e-pasta mārketingam un dzēst e-pasta adresi no e-pasta mārketinga saraksta.

9.4. Jums ir tiesības uz Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebildumu pret to.

9.5 Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par mūsu darbībām Datu aizsardzības iestādei

Ja uzskatāt, ka esam pārkāpuši Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par mūsu darbībām Datu aizsardzības iestādei.

Tā kā datu pārzinis atrodas Somija, Jūs varat iesniegt sūdzību savai Datu aizsardzības iestādei vai Somijas Datu aizsardzības ombuds to tīmekļa vietnē: https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman

9.6. Jums ir tiesības dzēst datus (tiesības tikt aizmirstam)

Jums ir tiesības lūgt, lai visi Jūsu personas dati tiktu dzēsti no mūsu sistēmām. Šīs tiesības sauc par “tiesībām tikt aizmirstam”. Šādā gadījumā mēs izdzēsīsim visus Jūsu personas datus no visām mūsu sistēmām. Dažās situācijās personas datu dzēšana var nebūt iespējama, piemēram, ja Jums ir neapmaksāti rēķini vai notiek kāda tiesvedība. Tāpat mēs nevaram dzēst no mūsu grāmatām nekādu informāciju, kas noteikta saskaņā ar Grāmatvedības likumu.

9.7. Jums ir tiesības saņemt atbildi uz savu jautājumu noteiktajā termiņā, kas atrunāts ar GDPR likumu

Mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem par Privātuma politiku “bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas” (GDPR 12.3). Tomēr mūsu mērķis ir sniegt Jums pieprasīto informāciju daudz ātrāk.

9.8. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu uz citu sistēmu.

10. Šī privātuma politikas paziņojuma atjaunināšana

Mēs regulāri atjauninām šo privātuma politikas dokumentu, lai mēs varētu ņemt vērā likumu un noteikumu sasniegumus, jaunos apstākļus, kā arī izmaiņas politikā un procedūrās.

Šis privātuma politikas dokuments ir redzams mūsu vietnē, un tam ir datums, kas norāda, kad tas ir atjaunināts. Lūdzu, esiet informēts par izmaiņām mūsu privātuma politikā, regulāri pārbaudot, vai mūsu vietnē nav atjauninājumu. Ja politikā tiks veiktas būtiskas izmaiņas, mēs Jūs informēsim papildus veidos atbilstoši tam, kādas izmaiņas veiktas un uz kuriem datu subjektiem izmaiņas attiecas. Mēs varam izmantot, piemēram, paziņojumus mūsu vietnē, e-pastu vai paziņojumus ar mūsu sūtījumiem.

Atjaunināšanas paziņojums 28.11.2023
Privātuma politikā ir veiktas šādas izmaiņas:

 • Grozījumi uzņēmuma nosaukumā (sadaļa 1, 6.6). Suomen Terveysravinto Oy tagad ir STR Global Group Oy. Pro Elinvoima joprojām ir palīguzņēmuma nosaukums. Datu apstrādātājs paliek nemainīgs, mainījies tikai uzņēmuma nosaukums. Šis nosaukuma maiņas grozījums nekādā veidā neietekmē datu subjektu personiskās informācijas apstrādi.

Iepriekšējie atjauninājumi

Atjaunināšanas paziņojums 14.02.2023
Privātuma politikā ir veiktas šādas izmaiņas:

 • tika veikti precizējumi atsevišķās daļās, lai uzlabotu to skaidrību
 • tika pievienota papildus informācija par e-pasta vēstures uzglabāšanu (4.4. sadaļa)
 • tika mainīts teksts par klientiem un abonentiem, lai labāk raksturotu personas informācijas apstrādi (īpaši 4.5. sadaļa)

Atjaunināšanas paziņojums 14.02.2022
Privātuma politikā ir veiktas šādas izmaiņas:

 • Visā tekstā ir pievienoti papildu skaidrojumi par telemārketingu un tiešo e-pasta mārketingu
 • Gramatikas labojumi, kodolīgums un politikas saprotamība;
 • atjauninājumi un precizējumi par to, kā informācija tiek apstrādāta, lai atspoguļotu izmaiņas apstrādē Grupā;
 • tiek sniegts precizējums par kontrolieri, meitasuzņēmumu pievienošanu un uzņēmuma klientu attiecību (1. sadaļa);
 • pievienota papildu informācija par mūsu rīcībā esošo informāciju par datu subjektu (3. sadaļa);
 • papildu informācija par datu apstrādes mērķiem (5. sadaļa);
 • vispārējs precizējums par datu pārsūtīšanu (6. sadaļa);
 • precizējums par pārsūtīšanu ārpus EEZ (vai jauna informācija par pārsūtīšanu ārpus EEZ (6.2. sadaļa);
 • informācijas atjauninājumi par kopīgo pārvaldību ar Facebook, ņemot vērā arī turpmākās izmaiņas mārketinga praksē un to, kā atteikties no mērķtiecīga mārketinga sociālajos medijos (6.5. sadaļa);
 • precizējums par datu subjekta tiesībām saskaņā ar GDPR (9. sadaļa).