Tarne tingimused

Üldine

See veebileht on ProElinvoima eestikeelne koduleht (äriregistri kood 2342164-1, Soome), mis müüb tooteid täiskasvanutele. Jätame endale õiguse hindade, postikulu ja tingimuste muutmiseks.

Saate meiega ühendust võtta meilitsi klienditeenindus@proelinvoima.fi või helistage meile +372 686 7772.

Meie Eesti klienditeenindus tegeleb ainult Eestisse suunduvate tellimustega. Soome, Läti või Leedu tellimuste osas võtke ühendust vastava klienditeenindusega.

Ettevõtte postiaadress on:
ProElinvoima (STR Global Group Oy)
Sarkiantie 409
38200 Sastamala
Soome

Kättetoimetamise aeg

Tooted tarnitakse kahe nädala jooksul pärast tellimuse esitamist.

Makseviis, maksete meeldetuletused ja sissenõudmine

Hetkel on ainuke võimalik makseviis arve. Me ei saa praegu ettemaksu vastu võtta. Arve on saadetisega kaasas. Ärge unustage kasutada viitenumbrit! Arvete maksetähtaeg on 21 päeva pärast nende saatmiskuupäeva.

Kui arve on endiselt tasumata 12 päeva pärast esialgset maksetähtaega, saadame paberkandjal maksemeeldetuletuse. Selle maksemeeldetuletuse tähtaeg on 14 päeva pärast selle väljastamist.

Tasumata arved saadetakse sissenõudmisele 22 päeva möödumisel paberkandjal maksemeeldetuletuse koostamisest.

Jätkutellimused

Kõik tellimused on jätkutellimused. Tulevikus saate järgmise saadetise määratud ajavahemike järel. Jätkutellimuste intervalli saate igal ajal muuta, selleks võtke ühendust klienditeenindusega. Jätkutellimus kehtib kuni selle tühistamiseni. Saate oma tellimuse igal ajal tühistada võttes ühendust klienditeenindusega.

Saadetised

Tooted tarnitakse teile postkasti. Enamik tooteid tarnitakse eraldi saadetistena.

Tellimuste esitamine
Tellimusi töödeldakse pärast nende kättesaamist. Kui teie tellimusega seoses leitakse probleeme, võime tehingu tühistada.

Tellimuste töötlemine
Tellimusi töödeldakse pärast nende kättesaamist. Kui teie tellimusega seoses leitakse probleeme, võime tehingu tühistada.

Tellimuse kinnitus
Kui olete tellimuse esitanud, saate oma e-posti aadressile tellimuse kinnituse. See annab üksikasjalikumat teavet makseviisi, hinna ja saatmise kohta.

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjusi esitamata taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil kauba omandasite või teie poolt märgitud kolmas isik peale vedaja kauba füüsiliselt oma valdusesse sai. (Pange tähele, et teil on alati õigus oma tellimus igal ajal tasuta tühistada, võttes ühendust meie klienditeenindusega.)

Lepingust taganemise ja kauba tagastamise õiguse kasutamiseks peate meid sellest teavitama (ProElinvoima, Sarkiantie 409, 38200 Sastamala, Soome, telefon: +372 686 7772, e-post: klienditeenindus@proelinvoima.fi). Võite kasutada ka saadetisele lisatud tühistamisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Tühistamistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate oma ülesütlemisõiguse kasutamise kohta teate enne ülesütlemistähtaja möödumist.

Lepingust taganemise tagajärjed

(1) Kui tühistate käesoleva lepingu enne arve tasumist, siis arve tühistatakse. Arve  saame tühistada kui  oleme kauba tagasi saanud või olete esitanud tõendid kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

Peate kauba tagasi saatma või meile üle andma ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil teatasite meile oma lepingust taganemisest. Tähtajast peetakse kinni, kui saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist. Kauba tagastamise kulud kanname meie. Vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba käitlemisest, kui see on vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Juhime tähelepanu, et tervisekaitse ja hügieeni kaalutlustel aktsepteerime ainult kasutamata, avamata ja edasimüügiks sobivaid tooteid.

(2) Kui tühistate käesoleva lepingu pärast arve tasumist, hüvitame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kohaletoimetamise kulud (sisalduvad toote hinnas) (välja arvatud teie valikust tulenevad lisakulud; nt tarneviis, mis erineb meie pakutavast odavaimast tavatarneviisist), ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati teie otsusest käesolev leping tühistada. Teostame sellise tagasimakse sama maksevahendiga, mida kasutasite esialgse tehingu tegemisel, kui te pole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud; igal juhul ei kaasne teile sellise tagasimaksega mingeid tasusid. Võime raha tagasi maksta kuni oleme kauba tagasi saanud või olete esitanud tõendid kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Peate kauba tagasi saatma või meile üle andma ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil teatasite meile oma lepingust taganemisest. Tähtajast peetakse kinni, kui saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist. Kauba tagastamise kulud kanname meie. Vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba käitlemisest, kui see on vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Juhime tähelepanu, et tervisekaitse ja hügieeni kaalutlustel aktsepteerime ainult kasutamata, avamata ja edasimüügiks sobivaid tooteid.

Taganemisteate näidisvorm
[Täitke ja tagastage see vorm ainult siis, kui soovite lepingust loobuda.]

Kellele:Nimi: ProElinvoima
Aadress: Sarkiantie 409, 38200 Sastamala, Finland
E-post: klienditeenindus@proelinvoima.fi

Käesolevaga soovin/soovime [*] taganeda lepingust, millega on ostetud järgmine kaup [*] / on tellitud järgmine teenus [*]

_______________________________________________________________________________
Tellimuse esitamise kuupäev [*] / kättesaamise kuupäev [*] _____________________________________________________

Tarbija nimi / tarbijate nimed _______________________________________________________           
Tarbija(te) aadress(id) ________________________________________________________
Kuupäev _____________________________________________________________    
*Mittevajalik maha tõmmata.

Lisainfo tagastuste kohta

Kahjustatud või valed tooted saate alati tasuta tagastada. Kui saate defektse toote, võtke kõigepealt ühendust klienditeenindusega ja selgitage, mis tootel viga oli.

Tagastamisjuhiste saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Hinnamuutused

ProElinvoima jätab endale õiguse muuta toodete ja ekspedeerimise hindu. Klienti teavitatakse sellest alati eraldi ja kliendil on õigus oma jätkutellimus tühistada.

Klienditeenindus

Kõigi, nii meie e-poe, toodete kui oma kliendibaasi infot puudutavate küsimuste puhul võite meie klienditeenindusega ühendust võtta.

Telefon: +372 686 7772 (E-R 9-20)
E-post: klienditeenindus@proelinvoima.fi

Püüame alati vastata sõnumitele hiljemalt järgmisel tööpäeval, see võib viibida vaid juhul, kui klienditeenindus ülekoormatud.

Probleemolukorrad

Toode on otsas:
Mõnikord on võimalik, et toode saab suure nõudluse või tarneraskuste tõttu otsa. Teavitame teid e-kirja teel, kui kohaletoimetamine oluliselt hilineb.

Saate defektse või vale toote:
Kui olete saanud defektse või vale toote, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kui saadate meile selle kohta e-kirja, lisage ka toote pilt ja partii number.

Tellijal on mittevastavuse korral õigus nõuda selle parandamist. Palun teavitage klienditeenindust esimesel võimalusel pärast mittevastavuse märkamist, kuid hiljemalt 2 kuu jooksul.

Vaidluste lahendamine
Kui meil tekib maksete, saadetiste või toodete osas lahkarvamus või konflikt, on meie eesmärk püüda olukord lahendada. Kui me ei suuda lahendust leida, võite võtta ühendust Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametiga aadressil https://www.ttja.ee/ või ECC-Keskusega https://consumer.ee/ ja esitada kaebus ECC-Keskusele: https://consumer.ee/esita-kaebus/

Kaebuse saate esitada ka Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise (ODR) platvormi kaudu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET

Advokaaditasusid me ei hüvita, kuna tarbijavaidlustes aitavad ülaltoodud asutused.

Uuendamise tingimused
Värskendame tingimusi vastavalt vajadusele – märkame puudusi, loome uusi asju või muudame oma tegevusmudeleid. Lehe allosas kuvatakse, millal tingimusi viimati värskendati.

Uuendatud 28.11.2023

Sagedased küsimused

Kas kõigi tellitud toodete kohta tuleb üks ühine kinnitus?
Iga tellimuse kohta saate eraldi kinnituse.

Miks on tooted üksikpakendites?
Soovime tooted kliendile koju tarnida võimalikult lihtsalt.

Kuidas toote eest tasuda?
Tootega on kaasas arve, millega saate selle eest tasuda. Igal arvel on oma viitenumber

Millal mu tellimus saabub?
Teie toode saabub tavaliselt kahe nädala jooksul pärast tellimuse esitamist.

Kas ma saan oma tellimust jälgida?
Kõik saadetised saadame kirjana, nii et neid ei saa jälgida.

Kuidas muuta arve maksetähtaega?
Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Tagasiside
Kinnitame, et tagasiside on saadud klientidelt, kes on meie tooteid ostnud. Need on saadud otse klientidelt meie klienditeeninduse kaudu (või klientidelt, kes on vastanud kliendirahulolu uuringutele/tagasiside küsitlustele). Mõne meie uue toote puhul võime paluda tootetestijal anda toote kohta ausat tagasisidet. Testija ei ole kohustatud andma toote testimise eest positiivset tagasisidet.

Tarbijate arvustusi küsitakse e-posti teel klientidelt, kes on selle toote tellinud. Seega võime olla kindlad, et kõnealune isik on toote ka tegelikult ostnud. Lisaks võib klienditeenindus saada üldist toote tagasisidet e-posti teel, misjärel kontrollitakse, kas kõnealune isik on meie klient.