Sertifitseeritud kvaliteet

Pro Elinvoima D-vitamiini kapsel on toodetud, järgides kõrgeid rahvusvahelisi GMP (Good Manufacturing Practice – hea tootmistava) standardeid, tagamaks optimaalset imendumist. GMP -sertifikaat on rahvusvaheline hea kvaliteedi standard, mille alusel jälgitakse rangelt toote valmistamise protsessi ja tootmiskeskkonda.

Peame oluliseks oma toodete kvaliteedi kontrolli ja läbipaistvust. D-vitamiini sisalduse kvaliteedikontrolli teostab erapooletu laboratoorium Eurofins Scientific, mis on ametiasutuste poolt akrediteeritud rahvusvaheline
laboratooriumikontsern.