Sertificēta kvalitāte

Pro Elinvoima piedāvātā D vitamīna kapsula optimālas uzsūkšanās nodrošināšanai ir izgatavota atbilstoši augstiem, starptautiskiem GMP (Good Manufacturing Practice) standartiem. Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice (GMP)) standarts ir starptautisks labas ražošanas metodes nodrošināšanas kvalitātes standarts, kuru izmanto produkta ražošanas procesa un ražošanas vides kontrolei.

Mūsu darbībā īpašu vērību pievēršam produkcijas kvalitātes kontrolei un caurredzamībai. D vitamīna īpatsvara kvalitātes kontroli veic neatkarīgs, valsts institūciju akreditēts laboratoriju koncerns Eurofins Scientific.