Privatumo politika

Atnaujinta 2022-02-04

Pareiškimas dėl privatumo politikos buvo išplėstas, patikslintas ir paaiškintas

Mums rūpi jūsų privatumas!

Rimtai žiūrime į mūsų klientų privatumo apsaugą, todėl visi asmens duomenys tvarkomi pagal šiuo metu galiojančius įstatymus ir ypač pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Šiame pareiškime dėl privatumo politikos paaiškinama, kaip renkame asmens duomenis, kokius duomenis tvarkome ir kaip tai atliekame. Be to, šiame dokumente pateikiama informacija apie jūsų teises.

Šiame pareiškime paaiškinama, kaip tvarkome mūsų registre esančius asmens duomenis ir kokias teises turi duomenų subjektas.

1. Kas mes esame?

Duomenų valdytojas yra „Pro Elinvoima“ (įmonės kodas 2342164-1).

Mūsų kontaktinis asmuo duomenų tvarkymo ir duomenų registro klausimams yra duomenų apsaugos pareigūnas Markus Mäenpää (tietosuojavastaava(a)suomenterveysravinto.fi) arba „Pro Elinvoima“ klientų aptarnavimo tarnyba klientuaptarnavimas@proelinvoima.fi.

„Suomen Terveysravinto Oy“ kompanija, kurios pagrindinė bendrovė yra „Suomen Terveysravinto Oy“ (įmonės kodas 2342164-1). Kompanijai priklauso šios bendrovės:

 • „STR Nordic Oy“ (2892826-5)
 • „STR Nordic AS“ (923 264 701)
 • „Soome Tervisetooted OÜ“ (12737711)
 • „HOHDE OÜ“ (16245241)
 • „ProBambu OÜ“ (16245241)

2. Iš kur gauname asmens duomenis?

Asmens duomenis gauname klientui pateikus užsakymą. Taip pat galime gauti teisėtus asmens duomenų sąrašus tiesioginės rinkodaros, vykdomos telefonu, tikslais. Šią informaciją saugome tik ribotą laiką.

Jei turime jūsų asmens duomenis, gavome juos dėl vienos iš šių priežasčių.

2.1 Užsakymai

Jei pateikėte užsakymą mūsų svetainėje arba internetinėje parduotuvėje, parodų kabinoje, telefonu, klientų aptarnavimo tarnybai arba kitu kanalu.

2.2 Susisiekimas

Jei su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba arba mumis susisiekėte telefonu, el. paštu, užpildę bet kokią formą arba kitu kanalu, mūsų klientų aptarnavimo tarnyba turėjo tvarkyti jūsų asmens duomenis.

2.3 Gauti kontaktinės informacijos sąrašai

Galėjome gauti jūsų kontaktinę informaciją tiesioginės rinkodaros reikmėms iš teisėtų tarpininkų, teikiančių kontaktinius duomenis. Suomijoje užtikriname, kad į kontaktinės informacijos sąrašą įtraukti asmenys nėra vadinamajame Suomijos duomenų ir rinkodaros asociacijos („DMA Finland“ / ASML) „Robinson list“ sąraše, kas reiškia, kad asmuo neatsisakė gauti reklaminių skambučių. Remdamiesi savo failais taip pat užtikriname, kad asmenys mūsų įmonei nepateikė skambinimo apribojimų.

Kai kurie mūsų subrangovai, atsakingi už mūsų rinkodarą telefonu, gali naudoti savo kontaktinės informacijos sąrašus, kuriuos gavo patys ir ne iš mūsų, todėl neturime prieigos prie tokių sąrašų. Tačiau reikalaujame, kad jie atsižvelgtų į visus galimus kliento pateiktus apribojimus, kuriuos paaiškinome aukščiau (tiek „DMA Finland“ / ASML apribojimus, tiek mūsų įmonės rinkodaros draudimo sąrašą). Šiuos asmens duomenis gauname klientui pateikus užsakymą.

3. Kokią jūsų informaciją turime?

Turime visų duomenų subjektų pagrindinę kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas), o kai kuriais atvejais ir jų amžių. Žinome iš mūsų užsisakiusių klientų užsakymo istoriją bei kitą informaciją. Taip pat registruojame susisiekimo su mūsų klientais informaciją.

Įrašome telefono skambučius, susijusius su prekyba telefonu, kad kilus neaiškumų vėliau galėtume patikrinti ir patvirtinti informaciją.

Turite teisę susisiekti su mumis ir prašyti pamatyti duomenis, kuriuos apie jus turime.

3.1 Naujų klientų įgijimas telefonu

Jei gavome jūsų kontaktinę informaciją įsigiję kontaktinių duomenų sąrašą, gavome jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, gatvės adresą, pašto kodą, miestą ir, kartais, amžių. Jei užsakymas pateikiamas reklaminio skambučio metu, informacija patvirtinama kartu su klientu ir pardavėjas gali prašyti kitų duomenų, pavyzdžiui, gimimo datos.

Kai kurie mūsų subrangovai, vykdantys mūsų rinkodarą telefonu, gali naudotis savo kontaktinės informacijos sąrašais. Tokiomis aplinkybėmis skambinama mūsų įmonės vardu, tačiau mes nebūtinai turime jūsų asmens duomenis. Tokį atvejį perduodame subrangovui, atsakingam už skambutį.

3.2. Klientų asmens duomenys

Be jau minėtų duomenų, mūsų registre yra ši informacija apie klientus: kliento numeris, galimai jo el. pašto adresas, lytis, užsakymo istorija, galimai jo el. laiškų istorija, jei jis susisiekė su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu, bei buvusių reklaminių skambučių istorija. Tai pat turime asmenų, kurie nėra mūsų klientai, tačiau turi tokią istoriją, el. laiškų ir buvusių reklaminių skambučių istoriją. Jei taikoma, mūsų sistema išsaugo įrenginių IP adresus, naršymo ir naudojimosi mūsų internetine parduotuve istoriją bei informaciją, surinktą naudojant slapukus (pavyzdžiui, kokį kanalą klientas naudojo, kad patektų į mūsų internetinę parduotuvę).

3.3. Reklaminiai skambučiai ir klientų aptarnavimo tarnybos duomenys

Jei iš mūsų gaunate reklaminį skambutį arba kitokį skambutį arba susisiekiate su mumis telefonu, šie reklaminiai skambučiai bei klientų aptarnavimo tarnybos skambučiai įrašomi laikantis įprastos rinkodaros telefonu politikos. Įrašoma siekiant patvirtinti užsakymus ir atšaukimus bei spręsti neatitikimus, jei yra.  

3.4 Konfidencialūs asmens duomenys ir asmens kodas / socialinio draudimo numeris

Mūsų registre neišsaugomi jokie konfidencialūs duomenys (pvz., etninė kilmė, asmens kodo paskutiniai skaičiai ir pan.).

Mokant už gaminius, mūsų mokėjimo operacijas apdorojantis verslo partneris gali prašyti jūsų asmens kodo arba socialinio draudimo numerio, kad patikrintų jūsų kredito balą. Šios informacijos negausime.

3.5 Vaikų asmens duomenys

Iš esmės netvarkome vaikų asmens duomenų. Negauname vaikų kontaktinės informacijos rinkodaros telefonu reikmėms. Todėl manome, kad jei vaikai mūsų internetinėje parduotuvėje pateikia užsakymus, jie tai daro kartu su tėvais arba gavę jų leidimą.

4. Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Asmens duomenys saugomi tiek, kiek reikia, arba tol, kol klientas paprašo juos pašalinti iš mūsų archyvo. Kliento duomenys saugomi tol, kol asmuo yra klientas, tačiau įgijus naujų klientų asmens duomenys bus saugomi tik ribotą laiką.

Naujų klientų įgijimui telefonui naudojami duomenų sąrašai, paprastai saugomi tris mėnesius. Reklaminių skambučių įrašai taip pat paprastai saugomi tris mėnesius. Duomenys, susiję su prenumeratoriais, priklausančiais mūsų klientų lojalumo programai, saugomi mūsų registre tris metus po paskutinio užsakymo pateikimo.

Tam tikrą informaciją turime saugoti ilgiau dėl skirtingų įstatymų (pvz., apskaitos įstatymo).

4.1 Asmens duomenys ir mūsų internetinė parduotuvė

Mūsų internetinėje parduotuvėje užsiregistravusių asmenų asmens duomenys bus saugomi tol, kol egzistuos paskyra. Nurodyta internetinė parduotuvė yra strnordic.fi adresu veikianti internetinė parduotuvė.

4.2 Asmens duomenys ir naujų klientų įgijimas telefonu

Rinkodaros telefonu reikmėms gautos kontaktinės informacijos atveju asmens duomenų saugojimas priklauso nuo galutinio skambučio rezultato. Jei reklaminis skambutis nepritraukia pirkėjo, kontaktinė informacija automatiškai ištrinama, kai praėjus trims mėnesiams kontaktinių duomenų sąrašas sunaikinamas.

Jei reklaminis skambutis pritraukia pirkėją, kontaktinė informacija saugoma tol, kol jūs esate klientas. Tačiau prekybos telefonu įrašai bus saugomi tik tris mėnesius, nebent bus priežasčių saugoti juos ilgiau (pvz., garantijos arba atsakomybės už gaminį problemos, teismo procesai ir pan.).

4.3 Prekybos telefonu įrašų saugojimas

Reklaminiai skambučių telefonu įrašai mūsų sistemoje saugomi tris mėnesius. Jie saugomi siekiant patikrinti užsakymus ir tuo atveju, jei kiltų neaiškumų arba konfliktų. Pasibaigus šiam laikotarpiui, įrašai automatiškai ištrinami. Prireikus įrašus galima saugoti ilgiau, pavyzdžiui, nagrinėjant skundus, esant teismo proceso galimybei arba vykstant teismo procesui ir pan.

4.4 Prenumeratoriai ir klientų lojalumo programa

Kiekvienas klientas, užsisakęs mūsų gaminių pristatymo prenumeratą, yra mūsų klientų lojalumo programos narys. Ši programa suteikia galimybę užsisakyti gaminių už mažesnę kainą, palyginti su įprasta gaminių kaina. Priklausant jai, taip pat galima gauti prenumeratoriams skirtų pasiūlymų. Duomenys, surinkti naudojantis šiuo kanalu, saugomi tol, kol asmuo yra klientas.

Kadangi laikotarpis tarp gaminių pristatymo gali būti ganėtinai ilgas, asmuo laikomas klientu nuo užsakymo pateikimo. Po to asmuo laikomas klientu tris metus, jei nepateikia naujų užsakymų arba negauna užprenumeruotų pristatymų. Kiekvienas užprenumeruotas gaminio pristatymas pratęsia narystę dar trims metams. Tačiau praėjus šiam 3 metų laikotarpiui narystė laikoma nebegaliojančia ir užsakymo bei asmens duomenys anonimizuojami klientų registre ir ištrinami iš pardavimo sistemos.

4.5 Kaip mūsų subrangovai naudoja jūsų asmens duomenis?

Subrangovai padeda mums vykdyti rinkodarą telefonu ir išsiųsti gaminius. Subrangovai saugo informaciją tik tiek, kiek būtina, po to ją ištrina.

Kai informacija perduodama subrangovams (pavyzdžiui, kad jie galėtų išsiųsti prekes), jie saugo gautą informaciją tik tiek, kiek tai teisiškai pagrįsta. Praėjus šiam laikotarpiui, jie įpareigoti ištrinti šią informaciją iš savo sistemų. Subrangovai turi teisę naudoti arba tvarkyti asmens duomenis tik nurodytais tikslais.

4.6 Informacijos, susijusios su rinkodaros draudimu, saugojimas

Jei klientas atsisakė dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje, saugosime su šiuo prašymu susijusią informaciją tol, kol klientas atšauks šį draudimą.

4.7. Teisinės informacijos saugojimas

Net jei asmens duomenys yra ištrinti, saugome informacija, kurią privalome laikyti pagal įstatymus (pvz., apskaitos įstatymą). Tačiau šie duomenys naudojami tik įstatymuose ir teisės aktuose nurodytais tikslais.

4.8. Duomenų anonimizavimas

Siekdami išlaikyti tinkamą mūsų sistemos veikimą, tam tikra svarbi informacija (pvz., su užsakymais susiję duomenys) anonimizuojama, bet neištrinama. Tokiu būdu nėra jokio ryšio tarp saugomų duomenų ir konkretaus kliento, o sistema gali įprastai veikti. Norėdami daugiau informacijos, žr. „Teisė reikalauti ištrinti duomenis / teisė būti pamirštam“.

5. Kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų subjektų asmens duomenis naudojame tiesioginės rinkodaros, gaminių siuntimo, ryšių su klientu palaikymo ir visos veiklos tobulinimo tikslais.

Asmens duomenys, gauti naujų klientų įgijimo tikslu, naudojami atliekant reklaminius skambučius. Klientų duomenis taip pat naudojame ryšių su klientais palaikymo ir jų informavimo apie įdomius pasiūlymus tikslais.

Jūsų asmens duomenis naudosime tik dėl pagrįstų priežasčių, nurodytų ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Šios priežastys išsamiau aptariamos toliau.

Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą teisėtas interesas reiškia teisinį asmens duomenų, pavyzdžiui, rinkodaroje, tvarkymo pagrindą mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais. Tačiau joms taikomi patikrinimai ir jų galima nepaisyti siekiant apsaugoti duomenų subjektų teises ir laisves.

5.1 Naujų klientų įgijimas telefonu: tvarkymo informacija

Suomijoje kontaktinės informacijos sąrašus naujų klientų įgijimo telefonu bei reklaminių skambučių tikslu galima gauti negavus išankstinio sutikimo, net jei asmuo nėra klientas. Teisinis šio elgesio pagrindas yra teisėtas interesas.

Informacijos tarpininkų teisė tvarkyti informaciją pagrįsta teisiniu įsipareigojimu, sutikimu arba teisėtu interesu.

5.2 Gaminių pristatymas

Užsakytus gaminius pristatome klientams. Mūsų subrangovai rūpinasi gaminių siuntimu ir pristatymų klientui. Sutarties vykdymas yra teisinis veiksmų, susijusių su užsakymo įvykdymu, pagrindas.

Asmens informaciją naudojame užsakymams, grąžinimams ir reklamacijoms tvarkyti. Tvarkymas būtinas sutarties vykdymui. Tai šio veiksmo teisinis pagrindas.

5.3 Tiesioginė rinkodara telefonu

Remdamiesi teisėtu interesu, rinkodarą telefonu naudojame tose šalyse, kuriose tai įmanoma. Tose šalyse, kuriose rinkodarai telefonu būtinas leidimas, reklaminiai skambučiai atliekami remiantis sutikimu.

5.4. Apsisaugojimas nuo apgaulės

Jei klientas keletą kartų neapmokėjo sąskaitų faktūrų arba neįvykdė savo įsipareigojimų, tokiais atvejais galime naudoti tam tikrus asmens duomenis. Naudojimo pagrindas yra apsisaugojimas nuo apgaulės teisėto intereso tikslais.

5.5 Bendroji komunikacija su klientais

Galime jums siųsti pranešimus dėl užsakymo būsenos arba galimų tiekimo ar siuntimo problemų. Jų siuntimo pagrindas yra sutarties vykdymas.

5.6 Elektroninė tiesioginė rinkodara

Elektroninę tiesioginę rinkodarą vykdome iš esmės remdamiesi sutikimu. Tačiau kai kuriais atvejais ir tam tikrose šalyse asmenims, iš mūsų užsisakiusiems gaminių, siūlome panašius gaminius. Tai grindžiama teisėtu interesu tol, kol laikomasi įstatymų ir teisės aktų.

5.8 Statistinės ataskaitos ir kitos procedūros

Renkame statistinius duomenis apie prekybą, klientų statusą ir kampanijas. Jie naudojami prekybos valdymo tikslu. Rinkimo pagrindas yra teisėtas interesas.

Registro duomenims nebus taikomas automatinis profiliavimas, kuriam reikalingas leidimas, galintis sukelti teisines pasekmes duomenų subjektui.

Jūsų asmens duomenis naudojame įstatymų, teismų nuostatoms ir pareigūnų priimtiems sprendimams vykdyti. To teisinis pagrindas yra teisėtas įpareigojimas.

6. Informacijos atskleidimas ir perdavimas

Mes naudojame subrangovus gabenant produktus, parduodant, valdant sistemas, platformas ir renkant statistinius duomenis.

Internetinių parduotuvių duomenys perduodami už EEE teritorijos ribų, nes „Shopify“ serveriai yra už EEE ribų. Telekomunikacijos srityje informacija paprastai neperduodama už EEE teritorijos ribų, tačiau jei tai bus padaryta, tai bus atliekama tinkamai, laikantis aukšto lygio duomenų apsaugos.

Mes neparduodame ir neduodame asmens duomenų trečiosioms šalims jų pačių rinkodarai. Tačiau abonentams, kurie yra mūsų klientų lojalumo programos nariai, galime pasiūlyti kruopščiai atrinktų papildomų paslaugų, o šios papildomos paslaugos teikiamos bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis.

Turėdami verslo „Facebook“ paskyrą, esame bendri „Facebook“ valdytojai.

6.1. Informacijos perdavimas subrangovams

Tiesioginėje rinkodaroje naudojame subrangovus. Kai jie naudojami, mes perduodame tik jiems reikalingą informaciją, kad jie galėtų atlikti savo užduotis. Taip pat mes naudojame subrangovus, kurie vykdo produktų pristatymą, ir jie gaus tam reikiamą informaciją.

Pastaba. Subrangovai negali naudoti asmens duomenų savo verslo reklamai ir negali saugoti duomenų pasibaigus sutarčiai. Veikiau subrangovai tvarko duomenis tik mūsų apibrėžtiems tikslams.

Su subrangovais sudarėme tinkamas duomenų tvarkymo ir privatumo politikos sutartis.

Naudojame technines sistemas, kurias gamina ir prižiūri trečiosios šalys, tvarkydami klientų duomenis, telemarketingą, užsakymus ir el. laiškus, taip pat įvairių rūšių analizėms. Su šiomis šalimis sudarėme tinkamas sutartis, kad šiose sistemose būtų užtikrinta tinkama asmens duomenų sauga.

6.2. Duomenų perdavimas už EEE ribų

Asmeniniai elektroninės rinkodaros duomenys yra mūsų skambučių valdymo sistemoje, paremtoje debesimi. Sistema yra paremta debesimi, o visi jos serveriai ir naudojimo vietos yra fiziškai EEE zonoje.

Dalis reklaminių skambučių vyksta už EEE teritorijos ribų; tokiu atveju subrangovai yra pardavimo skyriai, kuriuose dirba suomiai. Siekdami užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą, mes sudarėme sutartis su tokiais agentais, kurie yra pagrįsti Europos Komisijos standartinėmis sutarčių nuostatomis ir yra susiję su duomenų perdavimu, jų saugumu ir tinkamomis techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis.

Klientų informacinių sistemų serveriai yra EEE zonoje, taip pat jų naudojimo vietose. Taip pat subrangos pardavimo biurai ir už prekių pristatymą atsakingi asmenys yra Suomijoje, o jų serveriai yra EEE zonoje.

6.3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Perduodame duomenis trečiosioms šalims situacijose, susijusiose su sandoriais, pristatymais ir tam tikrais reklamos tikslais, kad galėtume vykdyti savo paslaugas. Trečiosios šalys yra šios:  

 • Logistikos partneriai
 • Transporto paslaugos
 • Mokėjimo paslaugų partneriai
 • Mokėjimo tarpininkai, atsiskaitant mokėjimo kortelėmis
 • Buhalterinės tarnybos
 • Kredito tarpininkai pasirenkant sąskaitą faktūrą ar įmoką kaip apmokėjimo būdą
 • El. pašto rinkodaros partneriai

Šios trečiosios aukščiau išvardytos šalys jokioje situacijoje negali naudoti joms perduotų duomenų savo tikslams. Esant griežtoms sąlygoms, jie gauna tik tuos duomenis, kurie yra svarbūs, kad jie galėtų vykdyti siūlomas paslaugas.

6.4. Informacijos perdavimas partneriams

Savo nuožiūra galime paskelbti duomenis apie mūsų abonentus, kurie yra mūsų lojalumo programoje, mūsų partneriams, kurie kuria ir vykdo kampanijas mūsų klientams. Šiam tikslui nenaudojame kitų grupių asmens duomenų.

6.5. Bendras valdymas

„Facebook Ireland“ (toliau – „Facebook“) ir „Suomen Terveysravinto Oy“ yra bendri valdytojai, kiek tai įmanoma mūsų „Facebook“ puslapyje. „Facebook“ tvarko asmens duomenis laikydamasi jam taikomų privatumo politikos taisyklių (www.facebook.com/privacy/). „Facebook“ pirmiausia atsakinga už duomenų apsaugos teisinės bazės laikymąsi ir duomenų saugumo užtikrinimą, taip pat už duomenų subjekto teises, kai jie naudojasi savo paslaugomis.

Mes gauname duomenis, kuriuos taip pat mato kiti „Facebook“ vartotojai, turėdami omenyje atskirų vartotojų vardus, viešas nuotraukas ir kitą viešą informaciją. Teisinis to pagrindas yra teisėtas interesas. Asmeniniai duomenys nėra perkeliami iš „Facebook“ puslapio ar iš komentarų skyrių į jokią kitą sistemą be atskiro pranešimo. Tačiau duomenys, tokie kaip privatūs pranešimai, perduodantys informaciją apie užsakymų pokyčius, yra registruojami kitose sistemose.

Jūsų asmeniniai duomenys naudojami, pavyzdžiui, teikiant ataskaitas, reklamuojant, vykdant konkursus ir loterijas, gaunant atsiliepimus ir iš dalies perkant reklamos plotą iš „Facebook“ bei vertinant skelbimų našumą. Kartu su „Facebook“ renkame bendrą informaciją apie veiksmus, tokius kaip patikimai, apsilankymai mūsų puslapyje, įrašų komentarai, asmeninės žinutės ir su įrašais susijusi statistika.

Jei norite naudotis savo asmens duomenų teisėmis (pvz., dėl duomenų ištrynimo), nes jums „patiko“ mūsų „Facebook“ puslapis arba jūs jį sekate, susisiekite su vietiniais „Facebook“ atstovais.

6.6 Duomenų perdavimas valdžios institucijoms

Korporacija „Suomen Terveysravinto Oy“ turi teisę ir pareigą valdžios institucijoms perduoti duomenų subjektų asmens duomenis, vykdydama jų prašymus.

7. Kaip mes saugome jūsų duomenis?

Mes saugome jūsų duomenis techniniais ir organizaciniais aktais, kurie užtikrina jūsų duomenų saugumą mūsų sistemose.

Mūsų asmens duomenų byla egzistuoja tik kaip elektroninės bylos. Šis registras yra apsaugotas slaptažodžiais, šifravimu ir užkardomis. Asmenų, galinčių patekti į registrą, teisės yra ribotos ir atitinka jų vaidmenis. Kiekvienas bylą naudojantis asmuo yra pasirašęs visą gyvenimą trunkančią konfidencialumo sutartį dėl bylos turinio. Subrangovas, atsakingas už mūsų sistemas, yra atsakingas už pakankamus techninius ir organizacinius veiksmus, užtikrinančius fizinę ir techninę bylos apsaugą. Sutartys su subrangovais nusako, kokie subrangovai gali ir ko negali atlikti su šiais duomenimis.   

8. Kaip mes naudojame slapukus

Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo galiniame įrenginyje. Slapukai turi asmeninį identifikatorių, leidžiantį identifikuoti naudotoją. Mes naudojame slapukus tam, kad įsitikintume, jog mūsų internetinės paslaugos yra tinkamos naudoti, aukštos kokybės ir kad mes esame pasirengę kurti šias paslaugas, o slapukai taip pat naudojami nukreipiant skelbimus. Tačiau vien slapukai neidentifikuoja naudotojų.

Daugiau skaitykite čia.

9. Kaip aš galiu naudotis savo teisėmis į savo asmens duomenis?

Jei užsisakėte gaminių iš mūsų, turite tam tikras teises, pagrįstas ES bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, esančiais mūsų registre, taip pat reikalauti ištaisyti klaidingą informaciją, ištrinti savo duomenis ir uždrausti atskleisti asmens duomenis.

Jūs taip pat turite teisę atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Galiausiai, jūs turite teisę pateikti skundą dėl mūsų veiklos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Be to, jūs turite teisę gauti atsakymą į jūsų klausimus per BDAR nustatytą laikotarpį (1 mėnuo), net jei mes siekiame veikti greičiau.

9.1 Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, esančiais mūsų bylose

Šie duomenys gali būti jums perduoti, kai pakankamai išsiaiškinsime, kad duomenų prašantis asmuo esate jūs. Informacija jums gali būti pateikta telefonu, el. paštu, užšifruotu el. laišku arba paštu (popierinė versija). Pakartotinės popierinės versijos užklausos atveju imame pagrįstus mokesčius, pagrįstus administracinėmis išlaidomis (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnio 3 dalis).

Jei reikia, paprašę galite įsigyti skambučių įrašų nuorašus arba atvykę pasiklausyti įrašų viename iš mūsų biurų.

9.2 Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti klaidingą informaciją arba ištrinti savo duomenis

Jei pastebėsite, kad turime klaidingos informacijos apie jus, praneškite mums ir mes nedelsdami ją ištaisysime.

9.3 Jūs turite teisę atsisakyti tiesioginės rinkodaros

Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis tiesioginėje rinkodaroje ir reklamuojame produktus, kurie, mūsų manymu, jus domintų. Tačiau ne visiems patinka reklaminiai telefono skambučiai. Kaip duomenų subjektas, jūs turite teisę susilaikyti nuo reklaminės komunikacijos. Tokiu atveju jūsų telefono numeris bus išsaugotas žmonių, kurie atsisakė, sąraše, ir tai uždraus bet kokius skambučius iš mūsų skambučių valdymo sistemos šiuo numeriu. Jūsų telefono numeris taip pat nebus naudojamas jokiais kitais tikslais. Lengviausias būdas susilaikyti nuo tiesioginės rinkodaros yra susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

Be tų, kurie yra mūsų bylose, kiti žmonės taip pat gali susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba ir paprašyti atsisakyti tiesioginės rinkodaros.

Be išankstinio jūsų sutikimo mes jums nesiunčiame reklaminių el. laiškų. Išimtis gali būti informavimas apie tam tikras kampanijas, tačiau jos bus daromos laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir nacionalinių reglamentų nustatytų ribų.

9.4 Jūs turite teisę uždrausti perduoti savo asmeninius duomenis verslo partneriams

Galite pasirinkti paprašyti, kad mes neatskleistume jūsų informacijos savo partneriams. Galbūt norėsite aptarti visas problemas, kad šis veiksmas nepakenktų jūsų produktų pristatymui (pvz., toks draudimas draudžia mums pateikti jūsų informaciją „Posti“).

9.5 Jūs turite teisę pateikti skundą dėl mūsų veiklos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui

Jei manote, kad pažeidėme jūsų teisę į asmens duomenų apsaugą, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui apie mūsų veiklą.

9.6 Jūs turite teisę ištrinti (teisę būti pamirštam)

Jūs turite teisę reikalauti, kad visi jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti iš mūsų sistemų. Ši teisė vadinama „teise būti pamirštam“. Tokiu atveju ištrinsime visus jūsų asmens duomenis iš visų savo sistemų. Kai kuriose situacijose asmeninių duomenų ištrinti gali būti neįmanoma, pavyzdžiui, jei neapmokėtos sąskaitos faktūros arba vyksta teisminiai procesai. Taip pat negalime ištrinti iš savo knygų jokios informacijos, kurios reikalaujama buhalterinės apskaitos įstatyme.

Pastaba. Jei esate mūsų telemarketingo sąraše, ištrinti informaciją iš mūsų sistemų nėra tas pats, kas atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Jei ištrinsime visus jūsų asmens duomenis iš savo sistemų, tai neužtikrina, kad negausite jokių reklaminių skambučių. Jei ištrinsime visus jūsų asmens duomenis, greičiausiai gausime jūsų informaciją su nauju kontaktinės informacijos sąrašu ir neturime galimybės identifikuoti jūsų numerio ir žinome, kad neturėtume jums skambinti. Todėl tinkamiausias būdas uždrausti reklaminius kvietimus yra prašymas atsisakyti tiesioginės rinkodaros.

9.7 Jūs turite teisę gauti atsakymą į jūsų klausimą per BDAR nustatytą laiką

Į visus su privatumo politika susijusius klausimus atsakysime „be reikalo nedelsdami ir bet kuriuo atveju per mėnesį nuo prašymo gavimo“ (BDAR 12.3). Tačiau mūsų tikslas yra suteikti jums prašomą informaciją aiškiai anksčiau.

10. Šio privatumo politikos pareiškimo atnaujinimas

Mes reguliariai atnaujiname šį privatumo politikos dokumentą, kad galėtume atsižvelgti į įstatymų ir kitų teisės aktų pažangą, naujas aplinkybes, taip pat į politikos ir procedūrų pokyčius.

Šis privatumo politikos dokumentas yra matomas mūsų svetainėje ir jame nurodyta data, kada jis buvo atnaujintas.